Join the swarm:

TERREG header

TERREG: Att döda en mygga med slägga

Ingen motsätter sig rimligen viljan att stoppa terrordåd. Ingen vill skydda terrorpropaganda eller uppmaningar till terrordåd för deras egen skull. Terrormaterial är dock en väldigt, väldigt liten del av allting som finns på internet idag. För att komma åt något så litet krävs ett riktat vapen och inte det släggslag mot hela internet som TERREG utgör.

Även om TERREG skulle kunna uppnå syftena att stoppa radikalisering och terrorpropaganda, så skulle det inte vara värt att offra våra medborgerliga rättigheter och montera ner det fria internet.

No regulation to delete the illegal content they publish will however eradicate terrorism. It can only be one step of a comprehensive approach. We must keep this in mind, before passing a regulation that will surrender several of our fundamental freedoms, undermining our liberal democracy, to eliminate only one of several risk factors of radicalisation.”

Julia Reda, f.d. EU-parlamentariker för det tyska Piratpartiet

TERREG lär inte förhindra terrorism

>

Den första stora frågan som hade behövt utredas innan en lag som TERREG implementerats vore huruvida terrormaterial på nätet faktiskt orsakar terrordåd. Det råder definitivt inget konsensus i denna fråga.

Även om det vore sant att terrormaterial orsakar terrordåd så är det väldigt tvivelaktigt att TERREG faktiskt skulle lyckas stoppa det från att spridas.

Despite the improvements made by the European Parliament, I still fundamentally doubt whether this regulation will effectively prevent terrorism.

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Ifall plattformar tvingas geoblockera material från europeiska användare kommer den som vill se det enkelt koma runt det med en proxy-server. Något som miljontals nätanvändare redan gör varje dag i syfte att komma runt olika filter.

Dessutom använder terrororganisationer allt mindre de ”vanliga” nättjänsterna – Facebook, Twitter med flera – utan har numera migrerat till krypterade, privata kommunikationskanaler som inte kommer påverkas av TERREG.

Slutligen är det enkelt att modifiera material som fastnar i olika filter, modifiera ljudspåret något, lägga in ett par nya bilder som knappt syns i filmen, och så vidare. För den som verkligen vill ta sig förbi filtret och är beredd att anstränga sig, så kommer inte filtret att stå i vägen. Det är bara vanliga nätanvändare som kommer fångas in av filtret.

”For example, after the right-wing extremist terrorist attack in Christchurch, countless video snippets of the crime reached YouTube, even though the video platform’s filter systems were running at full speed: a changed bit, a newly edited image, an imperceptibly manipulated audio track, and such content slips through and the game starts all over again.”

Netzpolitik

TERREG slår lika hårt på alla nättjänster, oavsett storlek

>

TERREG försöker alltså komma åt ett marginellt internetfenomen, på ett sätt som med stor sannolikhet inte kommer att fungera. Detta gör man genom att införa krav på filter och att reagera på krav om censur av material inom en timme. Kraven ställs på tjänster och plattformar på internet – oavsett deras storlek eller syfte.

Det är en tradition från förra årets upphovsrättsdirektiv att ta till med stora släggan för att komma åt de stora nätplattformarna och att inte bry sig om att man slår precis lika hårt på privata bloggar, mindre forum, företagshemsidor som erbjuder kommentarsfält, och så vidare.

Detta trots att mindre än 1% av de som erbjuder nätplattformar – enligt EU-kommissionens egen konsekvensanalys – någonsin fått terrormaterial uppladdat till sina tjänster. Mer än 99% av de tjänster på internet som TERREG kommer drabba är alltså collateral damage. Detta är inte bara otroligt oproportionerligt, utan också ett hot mot digital innovation och yttrandefriheten.

It verges on the absurd to have to repeat this once again: on the Internet, any censorship law can be evaded by motivated individuals who want to access censored content. As a consequence, the only effect this law will have will be its collateral damage: the general public may no longer be subjected to terrorist content (and this is a strong “may”), but it also will not be in a position to know what information is being abusively hidden from them, as will inevitably happen. Both inefficient and infantilising, this regulation fails to address its stated objective.

Franska nätfrihetsorganisationen La Quadrature du Net

Det är inte information om terrorism vi vill stoppa, utan faktiska terrordåd

>

Någonting som ofta glöms bort när det blir viktigt för politiker att verka som att man är tuffa och kraftfulla i kampen mot terrorismen är att det är de faktiska terrordåden vi vill stoppa, inte information om terrordåden.

“This Internet censorship initiative ignores: It is the prevention of acts of violence that matters, not the prevention of their documentation
[…]
Restricting the freedom of digital reporting and information exchange by implementing private police censoring algorithms and upload filters does not prevent violence, but ultimately helps extremist terror against our open and diverse society to succeed.”

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet

De filterprojekt som redan finns är hemliga och vi har ingen aning om hur effektiva de är

>

Att filtrera internet för att stoppa terrormaterial är tyvärr inget nytt. 2016 lanserade Facebook med flera partners en databas för filtrering av terrormaterial. Efter Christchurch-attentatet våren 2019 infördes fler filter på nätet med målet att stoppa allt terrormaterial.

Varken vi i allmänheten eller de som skriver lagar som TERREG har någon gedigen insyn i hur dessa initativ faktiskt fungerar i verkligheten. Vi vet inte hur effektiva de är eller vilka konsekvenser de fått för vår frihet på nätet.

”But lawmakers and the public have no meaningful information about how well the Database or any other existing filtering tool serves this goal, and at what cost to democratic values and individual human rights.”
[…]
Almost nothing is publicly known about the specific content that platforms block using the Database,or about companies’ internal processes or error rates, and there is insufficient clarity around the participating companies’ definitions of “terrorist content.”

Öppet brev från forskare och medborgarrättsorganisationer

Det är inte ansvarigt lagstiftande att tvinga befolkningen att för sin yttrandefrihet lita till en liten grupp storföretags hemliga filtertekniker, som av allt att döma inte ens är nära effektiva.

Angrepp på alla européers rättigheter

>

Med TERREG slår man alltså till med stora släggan på ett sätt som hotar samtliga nätföretag, men också samtliga nätanvändare. Våra rättigheter till privatliv, dataskydd, yttrandefrihet och rättssäkerhet sätts på spel.

”Failures of this sort seriously threaten Internet users’ rights to seek and impart information. The pervasive monitoring that platforms carry out in order to filter users’ communications also threatens privacy and data protection rights.”
[…]
”Requiring all platforms to use black-box tools like the Database would be a gamble with European Internet users’ rights to privacy and data protection, freedom of expression and information, and non-discrimination and equality before the law. That gamble is neither necessary nor proportionate as an exercise of state power.”

Öppet brev från forskare och medborgarrättsorganisationer

Läs mer om TERREG

2560 853 Piratpartiet