Månad: januari 2020

Europadomstolen godkänner förbud mot anonyma SIM-kort

Europadomstolen har fällt sin dom i en tvist mellan Tyskland och Patrick Breyer, EU-parlamentariker för det tyska Piratpartiet och mångårig medborgarrättsaktivist. Domstolen beslutade att den tyska lagen som förbjuder anonyma kontantkort/SIM-kort inte inskränker medborgarnas rätt till privatliv (artikel 8 i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter). …

Läs mer..»

Nederländerna implementerar uppladdningsfilter (artikel 13/17) på ett ansvarslöst sätt

Nederländerna är nu ett av två medlemsländer i EU som gått ut med hur man tänker implementera uppladdningsfilter efter artikel 13/17-omröstningen i våras. Frankrike publicerade sin version först, och nu alltså även Nederländerna. Eftersom de här två länderna stod på motsatta sidor i debatten om direktivet och hur dessa artiklar skulle utformas (Nederländerna emot, Frankrike för, förenklat), så spelar dessa förslag stor roll som förebilder för övriga EU-länder. …

Läs mer..»

Vägen mot artikel 13/17: filtren som krävs finns inte

På dessa möten har något som vi pirater påpekat de senaste fyra åren (sen lagstiftningsprocessen började) blivit allt tydligare: de utlovade filtren som kan stoppa intrång men inte lagliga uppladdningar finns inte. Världens största filterleverantörer - Googles Content ID, Facebooks Rights Manager samt Audible Magic - har alla erkänt att deras filter inte kan nå upp till lagens krav. …

Läs mer..»