Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Tyskland implementerar upphovsrättsdirektivet: bilder ska vara 128×128 pixlar

2021 ska upphovsrättsdirektivet vara implementerat i alla medlemsländer. Det land där de medborgerliga protesterna blev mest högljudda – med hundratusentals demonstranter – var Tyskland. Därför är deras vägval särskilt intressanta.

Tyskland har nu valt väg vad gäller den ena kontroversiella delen av direktivet – vad som kallats för förslaget om länkskatt. I korthet handlar förslaget om att skapa en ny upphovsrätt för nyhetsmedier, som i framtiden ska få skydda sina alster från att kopieras genom att hävda upphovsrätt.

Detta får konsekvenser för t.ex. Google, som ju visar utdrag från nyhetssidor i sina sökresultat, och Facebook, som också visar utdrag från nyhetssidor när människor delar länkar i sina flöden. Det får också negativa konsekvenser för alla möjliga andra delar av nätsamhället.

I det tyska förslaget har man nu definierat hur små utdrag som får göras utan att man bryter mot den nya upphovsrätten för nyheter. För bilder gäller 128×128 pixlar, och om de är animerade måste längden vara under 3 sekunder.

Det där är alltså största och längsta möjliga gif som får lov att delas från nyhetsmedia enligt den tyska modellen.

Det här skulle vara en superolaglig gif att dela ifall det tyska förslaget vore lag idag.

Vad gäller texter har man kommit fram till att man får lov att kopiera enstaka ord från rubrik eller artikeltext. Att citera följande från en nyhetstext om lagförslaget vore alltså också olagligt:

Stridsfrågorna har mest handlat om artikel 11 och 13. Dessa delar av förslaget har i debatten gått under benämningar som ”länkskatt” (en i grunden felaktig beskrivning) och ”innehållsfilter”.

Konkret handlar det om att nätjättar kan tvingas sluta licensavtal med publicister för att få använda deras material, samt att plattformar som lever på användaruppladdat material måste se till att detta material inte bryter mot upphovsrätten.

https://www.breakit.se/artikel/19243/striden-om-internet-avgjort-kontroversiella-forslaget-blir-lag

Läs mer hos Julia Reda, Techdirt och Emanuel Karlsten.

3000 1000 Piratpartiet