Join the swarm:

Lokalpolitik

Lokalpolitik

I Piratpartiet har de lokala föreningarna väldigt stort självbestämmande över sin verksamhet, sin politik och sina stadgar.

Så länge föreningen följer vår antagna politik och verkar i enlighet med partiets principprogram är den fri att organisera sig som den vill.

stockholm_region_lila_logga_600x600px

Stockholmsregionen

I nuläget samarbetar alla piratpartiavdelningar i Stockholmsregionen för att bygga ett starkt parti här: länsavdelningen, kommunavdelningar inklusive Stockholms stad och Ung Pirats motsvarande organisationer.

goteborg_lila_logga_600x600px

Göteborg

Piratpartiet i Göteborg.

orebro_lila_logga_600x600px

Örebro

Piratpartiet Örebro vill stoppa slöseriet och korruptionen i både regionen och kommunerna. Dina skattepengar ska användas till rätt saker: Lärare ska undervisa. Vårdpersonal ska bedriva sjukvård. Polisen ska jaga misstänkta brottslingar.

malmo_lila_logga_600x600px

Malmö

Piratpartiet i Malmö.

lund_lila_logga_600x600px

Lund

Detta är de särskilda valfrågor som Piratpartiet går till val på i Lunds kommunval 2022. Vår kommunpolitik omfattar också det nationella valmanifestet, som innehåller många politiska förslag som berör kommunal verksamhet. Både vårt nationella och lokala manifest vilar på våra sakpolitiska program och i slutänden vårt principprogram. Det är helheten av alla dessa politiska program som Piratpartiet vill implementera i Lunds kommun.