Join the swarm:

Om oss

Om oss

Piratpartiet grundades 2006 och vi vill bygga ett samhälle på frihet, värdighet och deltagande.

Några av våra viktigaste frågor är fri kultur och kunskap, skyddat privatliv, stärkt yttrandefrihet, ökad transparens och anti-korruption.

Idag finns vi i ett sextiotal länder och har utvecklats till Europas mest framgångsrika politiska rörelse under 2000-talet.

Internationellt

Piratpartiet finns representerat i EU-parlamentet sedan 2009, i Islands parlament sedan 2013, i Luxemburgs parlament sedan 2017 och i Tjeckiens regering sedan 2021. Det sitter även pirater på lokal nivå i många regioner och kommuner i Europa.

Det har suttit pirater i Europaparlamentet sedan 2009. Under perioden 2009-2014 arbetade våra två svenska parlamentariker bland annat med att stoppa frihandelsavtalet ACTA och införa nätneutralitet och skydd för ditt privatliv. Perioden 2014-2019 låg fokus främst att reformera upphovsrättenstötta fri mjukvara och skydda yttrandefriheten på internet.

Sedan 2019 arbetar tre tjeckiska och en tysk pirat i EU-parlamentet, med fokus på anti-korruption och transparensmedborgerliga rättigheter på nätet och fri mjukvara.

Bli pirat du också – tillsammans kan vi bli den digitala tidsålderns politiska kraft.

Partistyrelsen

Partistyrelsen är näst efter medlemsmötet partiets högsta beslutande organ. Styrelsen är enligt stadgarna ”ett långsiktigt, beslutande och strategiskt organ för partiet och har ett kollektivt ansvar för partiets verksamhet och att medlemsmötets beslut genomförs.”

Arbetsutskottet

I styrelsens arbetsutskott (AU) ingår partiledare, vice partiledare, partisekreterare och max två ytterligare styrelseledamöter. Arbetsutskottet består av Katarina Stensson, Henrik Passmark, Johan ”mlg” Karlsson samt styrelseledamöterna Mikael Enmalm och Johan Ericsson.

Arbetsordning

Styrelsen arbetar transparent. Alla styrelsens möten är öppna för partimedlemmar (utom då känsliga frågor eller personuppgifter behandlas).

Här kan du läsa styrelsens arbetsordning.

Styrelseprotokoll

Protokoll finns tillgängliga från styrelsemötena under 2017, 2018, 2019 och 2020.

Läs eller ladda ner protokollen här.

Katarina Stensson

Vald på mandat 2020–2021 och 2022–2023

Henrik Passmark

Vald på mandat 2020–2021 och 2022–2023

Johan ”mlg” Karlsson

Vald på mandat 2022–2023