Join the swarm:

Internationellt

Internationellt

Piratrörelsen är internationell, med partier i ett sextiotal länder och representanter invalda i flera nationella parlament.

Vi är medlemmar i det Europeiska Piratpartiet, som vi var med och startade upp 2014. Där samlar vi pirater från hela Europa och har fyra representanter i Europaparlamentet.

Vi fick observatörsstatus i Pirate Parties International 2013, men har sedan dess lämnat organisationen.

Centrala länder

Sedan 2014 har det tyska Piratpartiet varit representerade i EU-parlamentet. Den första mandatperioden genom Felix Reda, som arbetade med t.ex. översynen av upphovsrätten – främst för att stoppa förslag som artikel 13, och att stötta fri mjukvara.

Nu sitter Patrick Breyer i parlamentet och har riktat in sig på att arbeta med frågor kring massövervakning och rätten till privatliv.

De tyska piraterna har dessutom varit invalda lokalt på flera platser sedan 2012 och har ett hundratal politiker med erfarenhet av lokalt bedriven piratpolitik.

Sedan 2012 har det tjeckiska Piratpartiet varit representerat i senaten. Först genom Libor Michálek (2012-2018) och sedan genom Lukáš Wagenknecht (2018-) och Adéla Šípová (2020-). I parlamentsvalet 2017 vann tjeckerna 11% av rösterna och därmed 22 mandat i parlamentet. I regionvalen 2020 blev Piratpartiet näst största parti i landet.

I EU-valet 2019 vann de tjeckiska piraterna dessutom 3 platser i parlamentet, som nu besitts av Markéta GregorováMarcel Kolaja och Mikuláš Peksa.

Det tjeckiska Piratpartiet leds av Ivan Bartoš.

2013 valdes de isländska piraterna in i det isländska Alltinget. I valet 2017 fick partiet 9% av rösterna och därmed sex mandat. Piratár sitter med i den styrande koalitionen i Reykjavik.

Piratepartiet i Luxemburg blev 2018 det tredje piratpartiet att väljas in i sitt nationella parlament. 6,45 % valde då att lägga sina röster på Piratepartei. Året innan hade de luxemburgiska piraterna valts in i två olika kommuner – Pétange och Remich.

De finska piraterna valdes 2017 in i två olika kommuner – Helsinki och Jyväskylä. Läs mer om Piraattipuole (på svenska).

Sommaren 2020 valdes fem franska pirater in i kommmunfullmäktigen i Marseilles, Lyon, Besancon och Dignes-les-Baines.