Markéta Gregorová

Markéta Gregorová är EU-parlamentariker under mandatperioden 2019-2024. Hon representerar det tjeckiska Piratpartiet. Hon är vice ordförande för parlamentets delegation till samarbetet med Ukraina, Armenien, Moldavien, Azerbajdzjan och Georgien. Hon är ledamot i utskottet för internationell handel och i det särskilda utskottet för utrikes inblandning i demokratiska val, inklusive desinformation.

Bakgrund

Markéta Gregorová har studerat internationella relationer och Europastudier. 2018 blev hon invald i Brno kommun, en post som hon lämnade när hon som 26-åring blev blev EU-parlamentariker.

Politisk agenda

Markéta arbetar mycket med transparens i internationella handelsavtal, för att förhindra fler avtal i stil med ACTA eller TTIP. Hon fokuserar också på EU:s export av vapen till krigszoner och desinformation.

Intervju med Markéta om hennes kandidatur till EU-parlamentet

Dialog med Markéta om Julian Assange

Följ Markéta Gregorová

Följ Markétas arbete på twitter eller hennes hemsida.

Senaste nytt om Markéta Gregorová

01 december 2020 — EU-Parlamentet och de svenska partierna röstar ned stöd till Julian Assange

[Nyheter] EU-parlamentet röstade förra veckan om en rapport gällande de grundläggande medborgerliga rättigheterna i EU under 2018-2019. Piraterna stöttade ett förslag om att fördöma fängslandet av Julian Assange, som skapar en farlig praxis för journalister. Tyvärr röstade parlamentet med hjälp av de svenska partierna ned förslaget.

Läs mer..»

17 november 2020 — Piraterna i parlamentet om EU:s nya långtidsbudget

[Internationellt] Vi närmar oss slutet på förhandlingarna om EU:s nya långtidsbudget. Det finns fortfarande stora problem med den ur ett piratperspektiv, men våra fyra EU-parlamentariker har ändå lyckats få med ett antal viktiga punkter för oss. - satsningar på forskning, utbildning och rättssäkerhet. På området digital transformation öronmärktes finansiering för fri och öppen mjukvara och att projekt som mottar stöd ska vara privatlivsvänliga.

Läs mer..»

12 november 2020 — Ännu en attack på kryptering

[Nyheter] Ministerrådet har inlett en procedur för att lägga fram ett lagförslag om att försvaga kryptering i EU. Österrikisk media har läckt dokumentet, som är väldigt vagt formulerat, men verkar följa trenden i årets angrepp på kryptering. Målbilden verkar vara att företag som levererar kommunikationstjänster måste kunna läsa alla meddelanden, vilket alltså inneburit ett de facto förbud mot effektiv end-to-end-kryptering.

Läs mer..»

06 augusti 2020 — Privacy Shield avskaffad - slut(?) på dataöverföringar till USA

[Nyheter] På grund av amerikansk massövervakning förbjuds överföring av européers personuppgifter till USA.

Läs mer..»

29 maj 2020 — Piraterna i EU-parlamentet kommenterar "Next Generation EU"

[Internationellt] I veckan presenterade EU-kommissionen sin Next Generation EU-plan för hur EU ska återhämta sig efter Covid-19. Våra fyra EU-parlamentariker kommenterar planen såhär.

Läs mer..»

10 maj 2020 — Nyhetsbrev från Bryssel #1

[Internationellt] Piratdelegationen i Bryssel har publicerat sitt första av en serie regelbundna nyhetsbrev, där de redogör för sina aktiviteter och hur de röstat i parlamentets omröstningar.

Läs mer..»