Join the swarm:

Skolplattformen

Skolplattformen

Här kan du följa vår serie om Skolplattformen i Stockholm stad

Skolplattformen är ett gigantiskt misslyckande för det offentliga. Det är en skandal som avslöjar att regeringens officiella ambition om att Sverige ska ”vara bäst i världen på digitalisering” är tunn, innehållslös och ogenomtänkt.

När föräldrarna gör uppror och genom egna insatser försöker göra Skolplattformen användbar slår Utbildningsnämnden bakut. De vägrar erkänna att dessa föräldrar är bättre på att erbjuda denna specifika samhällsservice än de själva är.

Lianhao Qu Lfan1gswv5c Unsplash
Skolplattformen, del 0: Inledning

Skolplattformen, del 0: Inledning

Vid en första anblick är det lätt att anta att Skolplattformen främst är en angelägenhet för stockholmarna. Men Skolplattformen är inte ett märkligt undantag från en normalt välfungerande digitaliseringsprocess. Skolplattformen är tvärtom ett ovanligt tydligt exempel på hur dåligt digitaliseringen av Sverige fungerar. Soppan avslöjar inte bara dysfunktionella upphandlingsmetoder, slöseri med skattepengar och brist på förståelse för digitaliseringens möjligheter i Stockholm stad; den låter oss också tydligt visa hur digitaliseringen av Sverige borde se ut.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 1: Upphandlingens vinnare
 Titleheader Mockup V1 Withoutext

Skolplattformen, del 1: Upphandlingens vinnare

Projektet Skolplattformen visade sig ta ungefär sex år att utveckla till sjösättning och överskred sin budget rejält. Trots det utsätts slutprodukten för enorm kritik. Hur gick upphandlingen och utvecklingen till? Varför blev det såhär?

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 2: Förseningar
 Titleheader Mockup V2 Withoutext

Skolplattformen, del 2: Förseningar

Hur kom det sig att Skolplattformen försenades så kraftigt? 2016 försökte en extern revisionsfirma svara på den frågan. De berättar också om problem med konsultstyre och brist på ledarskap.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 3: En tandlös strategi och skenande kostnader
 Titleheader Mockup V3 Withoutext

Skolplattformen, del 3: En tandlös strategi och skenande kostnader

Stockholms stad har en strategi som berättar hur staden ska bli en så kallat ”smart stad”. Strategin innehåller en hel del intressanta och positiva skrivelser. Tyvärr verkar de inte implementeras alls i verkligheten, vilket Skolplattformen visar. Projektets kostnader är svåra att få en överblick över, men det står åtminstone klart att det långt överskridit sin budget och passerat en miljard.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 4: Om tystnadskultur och kompetens
 Titleheader Mockup V4 Withoutext

Skolplattformen, del 4: Om tystnadskultur och kompetens

2020 gjordes ännu en extern granskning av projektet Skolplattformen. Granskningen avslöjade problem med tystnadskultur och en ledning med bristande kompetens, vilket ledde till konsultstyre.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 5: Lanseringen
 Titleheader Mockup V5 Withoutext

Skolplattformen, del 5: Lanseringen

2018 lanserades Skolplattformen i ett skick som ledde till rejäl kritik från verksamheten som skulle använda plattformen. Dessutom innehöll plattformen sårbarheter som ledde till läckor av personuppgifter, som Stockholms stad försökte vifta bort.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 6: Värre än corona?
 Titleheader Mockup V6 Withoutext

Skolplattformen, del 6: Värre än corona?

På grund av hur utskicken görs kan angripare komma åt personuppgifter, åtgärdsprogram och mycket annan information som staden lagrar i systemet Sharepoint. Staden har känt till säkerhetsbristen sedan december 2020, men valt att ignorera och tysta ned vad interna mail beskriver som ett ”permanent och enormt” problem.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 7: Föräldraupproret Öppna Skolplattformen
 Titleheader Mockup V7 Withoutext

Skolplattformen, del 7: Föräldraupproret Öppna Skolplattformen

Ganska snart efter att Skolplattformen lanserats på bred front börjar upprörda föräldrar samordna sig för att försöka skapa en app som faktiskt är användbar. Här berättar vi hur det gått till.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 8: Konflikt istället för samarbete
 Titleheader Mockup V8 Withouttext

Skolplattformen, del 8: Konflikt istället för samarbete

Stockholms stad väljer att gå ut i strid med Öppna Skolplattformen, istället för att samarbeta. Man invänder mot vad man kallar ”medborgarstyrd” utveckling, vilket man ser som ett hot.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 9: Vilseledande uttalanden om Skolplattformens API
 Titleheader Mockup V9 Withouttext

Skolplattformen, del 9: Vilseledande uttalanden om Skolplattformens API

Nästan alla moderna webbtjänster har ett så kallat API (Application Programming Interface) – ett sätt för utomstående att kommunicera med webbtjänsten. Det har även Skolplattformen, även om man försöker låtsas som att man inte har det, bara för att det är dåligt utformat och dokumenterat.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 10: Rättsliga aktioner mot Öppna Skolplattformen
 Titleheader Mockup V10 Withouttext

Skolplattformen, del 10: Rättsliga aktioner mot Öppna Skolplattformen

Stockholms stad nöjer sig inte med att medialt och tekniskt försöka motarbeta Öppna Skolplattformen, utan väljer under våren 2021 att gå till frontalangrepp även rättsligt. Polisanmälan lämnas in rörande bland annat dataintrång.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 11: Visioner om Sveriges digitalisering
 Titleheader Mockup V11 Withouttext

Skolplattformen, del 11: Visioner om Sveriges digitalisering

Personerna bakom Öppna Skolplattformen har en tydlig vision för samhällets digitalisering: fri och öppen mjukvara, öppna API:er och medborgardriven utveckling. Det är en vision som Piratpartiet delar fullständigt. Stockholms stad verkar tvärtom tro på slutenhet, tystnadskultur och top-down-hierarkier. Kontrasten är fullständig.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 12: Reverse engineering och kopieringsskydd
 Titleheader Mockup V12 Withouttext

Skolplattformen, del 12: Reverse engineering och kopieringsskydd

I denna text tittar vi på utvecklingsmetoden reverse engineering. Vad är det, hur regleras det rättsligt och varför är lagstiftningen runt reverse engineering politiskt intressant?

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 13: Upphovsrätt till API:er
 Titleheader Mockup V15 Withouttext

Skolplattformen, del 13: Upphovsrätt till API:er

Vi har nu gått igenom vad reverse engineering är och hur förbudet mot kringgående av kopieringsskydd fungerar när det gäller datorprogram, samt varför det är relevant vid utförande av reverse engineering. Idag tittar vi närmare på den rättsliga striden mellan Oracle och Google, en decennielång rättssaga med konsekvenser för framtidens digitalisering. Vi tittar också på ett motsvarande fall i EU från 2012 och vad lagen egentligen säger om att återimplementera andras API:er utan tillstånd med hjälp av reverse engineering.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 14: Förbud mot konkurrens
 Titleheader Mockup V13 Withouttext

Skolplattformen, del 14: Förbud mot konkurrens

Idag tittar vi närmare på fler fall där reverse engineering är politiskt sprängstoff, med ett särskilt öga på hur marknadsekonomin påverkas av förbudet mot att kringgå kopieringsskydd.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 15: Äganderätten och kopieringsskydd
 Titleheader Mockup V14 Withouttext

Skolplattformen, del 15: Äganderätten och kopieringsskydd

Idag ska vi titta på äganderätten och hur förbudet mot att kringgå kopieringsskydd riskerar att urholka dess mest grundläggande aspekter.…

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 16: Kopiering av Skolplattformens API
 Titleheader Mockup V16 Withouttext

Skolplattformen, del 16: Kopiering av Skolplattformens API

I dagens text återvänder vi till Skolplattformen och Stockholms stads kommunikation runt dess API. Åtkomst till Skolplattformens API> Stockholm stad…

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 17: Vad tycker lärarna om lärplattformar?
 Titleheader Mockup V18 Withouttext

Skolplattformen, del 17: Vad tycker lärarna om lärplattformar?

Idag tittar vi närmare på vad den svenska lärarkåren tycker om de lärplattformar de tvingas använda. Enligt en undersökning från…

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 18: Vattenfallet är en katastrof
 Titleheader Mockup V19 Withouttext

Skolplattformen, del 18: Vattenfallet är en katastrof

Idag förklarar vi vad vattenfallsmodellen för utveckling av datorprogram är, och varför den är en sådan katastrof inom offentlig sektor.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 20: Lärarnas egenmakt
 Titleheader Mockup V21 Withouttext

Skolplattformen, del 20: Lärarnas egenmakt

Idag slår vi ett slag för lärarnas egenmakt - deras kontroll över sin egen arbetssituation. Lärarnas egenmakt behöver värnas> Det…

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 21: Skolplattformen borde ha varit infrastruktur
 Titleheader Mockup V22 Withouttext

Skolplattformen, del 21: Skolplattformen borde ha varit infrastruktur

I dagens text ska vi förklara skillnaden på infrastruktur och service, och förklara varför det offentliga bör fokusera på infrastruktur.…

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Skolplattformen, del 22: Feltänk i stadens samarbete med Öppna Skolplattformen
 Titleheader Mockup V23 Withouttext

Skolplattformen, del 22: Feltänk i stadens samarbete med Öppna Skolplattformen

När Polisens utredning av Öppna Skolplattformen väl ledde fram till att inget dataintrång begåtts, gick Stockholms stad ut med att…

Läs hela
2560 853 Piratpartiet