Skolplattformen, del 0: Inledning

Stockholms stads gigantiska IT-projekt Skolplattformen är ett stort misslyckande för det offentliga Sverige. Det är en skandal som avslöjar att regeringens ambition om att Sverige ska ”vara bäst i världen på digitalisering” är tunn, innehållslös och ogenomtänkt. Stockholm stad har kastat ofantliga summor skattepengar på ett misslyckat projekt för digitalisering av skolan. När föräldrarna gjorde uppror genom att försöka göra Skolplattformen användbar gick Stockholms stad till attack. De vägrade erkänna att dessa föräldrar är bättre på att erbjuda denna specifika samhällsservice än de själva är.

Vid en första anblick är det lätt att anta att Skolplattformen främst är en angelägenhet för stockholmarna. Men Skolplattformen är inte ett märkligt undantag från en normalt välfungerande digitaliseringsprocess. Skolplattformen är tvärtom ett ovanligt tydligt exempel på hur dåligt digitaliseringen av Sverige fungerar. Soppan avslöjar inte bara dysfunktionella upphandlingsmetoder, slöseri med skattepengar och brist på förståelse för digitaliseringens möjligheter i Stockholm stad; den låter oss också tydligt visa hur digitaliseringen av Sverige borde se ut.

I en serie texter kommer vi i Piratpartiet därför att presentera flera aspekter av vad som gått fel med Skolplattformen och hur vi hade velat åtgärda dessa brister. Vi har en plan för hur digitaliseringen av Sverige borde gå till. Vi tänker använda Skolplattformen för att visa kontrasten mellan dagens verklighet och vår plan.

I morgondagens text kommer vi att börja berättelsen om upphandlingen av Skolplattformen. Välkommen ombord!


Du kan ta del av hela serien här: https://piratpartiet.se/skolplattformen/.


Vi påbörjade skrivandet av denna serie i april 2021 och färdigställde den i mitten av september 2021. Fler saker i sagan om Skolplattformen kan alltså mycket väl ha hänt sen vi skrev varje enskild del. Vi uppdaterar och lägger till mer information efter hand.

Serien tar upp många detaljer kring upphandlingsprocesser, lagstiftning och teknik. Det är alltså fullt möjligt att fel eller missförstånd smugit sig in här och var. Vi uppskattar ifall ni som hittar sådana hör av er till Piratpartiets partisekreterare Mattias Rubenson på mattias.rubenson@piratpartiet.se.

2560 853 Piratpartiet
Sök efter...