Join the swarm:

Katarina Stenssons tal till nationen

Katarina Stensson talar till nationen

Du, som känner en tyngd i bröstet av tanken på vad som händer i vår omvärld, och i politiken här hemma. Du, som trots det inte ger upp, och som söker en tydlig vision om en bättre framtid.

Jag heter Katarina Stensson och är partiledare för Sveriges enda frihetliga parti, fött ur den digitala tidsåldern – Piratpartiet. I mitt och Piratpartiets Sverige är du fri att vara du, och din delaktig i att bygga upp vårt samhälle är en orubblig grundsten i piratideologin.

Se Katarina Stenssons tal i sin helhet:

Teknik och digitalisering är helt centrala samhällsfrågor.

Varför?

Jo, för att hur tekniken utvecklas, styrs och används avgör vilket Sverige vi får i framtiden. Det avgör hur vi löser de stora samhällsutmaningarna. De digitala regleringar och satsningar som vi utformar nu avgör om vi lyckas garantera vård, utbildning och ekonomisk grundtrygghet till alla i framtiden. Det avgör hur väl vi lyckas upprätthålla nationell säkerhet och hur väl vi lyckas ställa om till ett hållbart samhälle. Det avgör ditt välmående.

Digitaliseringen och internet kom med en otrolig potential att stärka dina rättigheter. Att dela kunskap och kultur. Att driva innovation och samarbete. Men världen formas inte av tekniken i sig. Den formas av människorna som styr den. Och vad gör då de som styr med de möjligheter de bär i sina händer?

Idag ser vi repressiva lagförslag staplas på hög. Lagändringar som ger rätt att spåra dig, din familj, dina vänner och resten av det svenska samhället. Både i den fysiska och digitala världen. Massövervakningen är inte bara ett hot mot ditt privatliv, det är också ett direkt hot mot demokratin.

I ett samhälle där varje steg du tar övervakas, där du censureras och räds för att uttrycka dina åsikter, där och då sviker vi våra mest grundläggande principer om öppenhet, frihet och mångfald av åsikter.

Demokratin kräver en öppen dialog och en respekt för individens privatliv. Massövervakningen stryper dessa principer. Sverige förtjänar bättre. Du förtjänar bättre.

Låt mig därför berätta om hur jag, och Piratpartiet, ser på framtiden. Vi vill, kan och kommer att förändra utvecklingen. Vi vill bygga en framtid där vi tillsammans, med hjälp av teknologiska framsteg, stärker din frihet, trygghet och välmående.

Vi kliver nu in i en tid där artificiell intelligens kan hjälpa oss att lösa några av våra mest påträngande samhällsproblem. Med AI kan vi åstadkomma enorma framsteg som förbättrad vård, förenklade transporter, optimerad energiutvinning, effektivare brottsbekämpning och mycket, mycket mer.

Tänk dig en framtid där AI-assistenter arbetar sida vid sida med läkare för att ställa snabba och exakta diagnoser. Där vi har tillgång till personliga hälsorådgivare dygnet runt som hjälper oss att förebygga sjukdomar och främja hälsa på bästa sätt.

Tänk dig en framtid där smarta och urbana städer använder AI för att optimera trafikflöden och minska både trängsel och utsläpp. Där utveckling av samhällen är den bästa tänkbara utifrån analyser om flöden, buller, dagsljus och maxad rekreation. Oavsett var i landet du bor.

Tänk dig en framtid där vi har löst de globala energiutmaningarna. Där AI används för att effektivisera produktion, distribution och användning, och där pålitliga energikällor är standard. Där vi minskar vårt beroende av fossila bränslen för att istället röra oss mot en hållbar och ren energiframtid.

Och tänk dig en framtid där vi, genom avancerade algoritmer och maskininlärning, kan förutsäga brottsmönster och agera snabbare än någonsin tidigare i brottsförebyggande syfte, samtidigt som vi respekterar våra rättigheter.

Men, och det här är helt avgörande, vi måste se till att utvecklingen och användningen sker med respekt för våra fri- och rättigheter. Tekniken måste alltid användas för att stärka människor, inte för att kontrollera dem. Piratpartiet vill ta det ansvar som krävs för att säkerställa att den tekniska utvecklingen formas och används för att ge möjligheter – inte skada människor i Sverige och vår omvärld.

För att uppnå det måste vi också ta ansvar för ökad öppenhet och insyn. Beslutsfattande ska vara transparent och föremål för offentlig debatt. Du har rätt att veta hur din personliga data används och hur beslut som påverkar dig fattas. Piratpartiet verkar därför för ökad transparens i allt som innebär maktutövning i samhället.

På samma sätt verkar vi för att stärka lagar och regler som skyddar dina digitala rättigheter. Inte bara i Sverige utan också i omvärlden dit ett gränslöst internet når. EU är vår viktigaste arena för att driva fram de förändringar som behövs och se till att dina rättigheter respekteras och stärks.

Det är viktigt att vi aktivt arbetar för att forma den digitala framtid vi vill ha. En framtid där vi kan dra nytta av den fantastiska potential som tekniken erbjuder, samtidigt som vi skyddar ditt privatliv och vår demokrati.

Denna framtid är möjlig, och den är närmare än vi tror. Vi vill göra det till vårt uppdrag att forma den – och du har makten att påverka.

I Piratpartiets EU respekteras våra rättigheter. Vi kan skapa en mer demokratisk och fri digital framtid för alla EU-medborgare, och genom att gå före, även för resten av världen.

Så låt oss tillsammans kämpa för en annan framtid, en bättre vision. Låt oss skydda och stärka våra rättigheter och vår demokrati. Låt oss skapa förutsättningar för den digitala utvecklingen att vara en samhällsförändrare som gynnar människan. Låt oss göra det möjligt att, tillsammans, förändra.

Sist, men inte minst, vill jag att du ska komma ihåg det här:

Piratpartiet lyssnar på dig – inte av dig.


Du kan se hela talet i våra sociala medier, exempelvis på Youtube.

1920 1078 Piratpartiet