Join the swarm:

Podcasts

Avsnitt 34 – Principprogrammet kapitel 2.2.2
skepp.hemsida5

Avsnitt 34 – Principprogrammet kapitel 2.2.2

En värdig politiker är en som agerar i medborgarnas intresse istället för olika särintressens agendor och visar förtroende för medborgarna genom att vara öppen och ärlig. Värdiga medborgare behandlar å sin sida politikerna med respekt och kräver bara att de gör sådant som är möjligt och respektfullt mot andra medborgare.

Läs mer
1920 1280 Piratpartiet
Avsnitt 33 – Sara intervjuar Mattias Bjärnemalm
skepp.hemsida5

Avsnitt 33 – Sara intervjuar Mattias Bjärnemalm

Dags för någonting nytt, vi tar in icke-pirater som har lite frågor om Piratpartiet. I detta avsnitt har vi besök av Sara som intervjuar Mattias Bjärnemalm.

Läs mer
1920 1280 Piratpartiet
Avsnitt 32 – Principprogrammet kapitel 2.2.1
skepp.hemsida5

Avsnitt 32 – Principprogrammet kapitel 2.2.1

Vi kan aldrig som människor leva helt utanför maktrelationer, men vi kan anstränga oss för att de som kvarstår präglas av symmetri, förutsägbarhet, reglering och transparens. Vi vill se maktrelationer som tillåter förändring, tillåter nyheter, tillåter individer att se nya möjligheter och valalternativ.

Läs mer
1920 1280 Piratpartiet
Avsnitt 30 – Principprogrammet kapitel 1.3
skepp.hemsida5

Avsnitt 30 – Principprogrammet kapitel 1.3

”Piratpartiets samhälle präglas av frihet, öppenhet och medmänsklighet. Här känner du handlingskraft att påverka ditt liv och din omgivning, för makten är transparent och du är delaktig. Tillsammans bygger vi vår integritet, frihet och framtid.”

Läs mer
1920 1280 Piratpartiet
Avsnitt 29 – Principprogrammet kapitel 1.2.4
skepp.hemsida5

Avsnitt 29 – Principprogrammet kapitel 1.2.4

Idag kontrollerar övervakningsindustrin stora delar av samhällets informationsflöde och använder kunskapen som de utvinner därifrån till att försöka styra vårt beteende. Kampen om kunskapen är också kampen om vår frihet.

Läs mer
1920 1280 Piratpartiet
Avsnitt 27 – Principprogrammet kapitel 1.2.2
skepp.hemsida5

Avsnitt 27 – Principprogrammet kapitel 1.2.2

Höglösning ur Piratpartiets principprogra. I det digitala samhället samlas information hela tiden i system som genererar kunskap. Men för vems gagn? Det är skillnaden mellan övervakning och transparens.

Läs mer
1920 1280 Piratpartiet