Skepp.hemsida5

Avsnitt 34 – Principprogrammet kapitel 2.2.2

Värdighet

Utdrag från Principprogrammet

Högläsning ur Piratpartiets nya principprogram som antogs 2021.

En värdig politiker är en som agerar i medborgarnas intresse istället för olika särintressens agendor och visar förtroende för medborgarna genom att vara öppen och ärlig. Värdiga medborgare behandlar å sin sida politikerna med respekt och kräver bara att de gör sådant som är möjligt och respektfullt mot andra medborgare.

1920 1280 Piratpartiet
Sök efter...