Join the swarm:

Men Pic

Internationella mansdagen

Idag, den 19 november, uppmärksammar vi internationella mansdagen. Det är ett bra tillfälle att lyfta de utmaningar som män möter i dagens samhälle. De orättvisor och hinder som män möter blir ofta lätt förbisedda och osynliggjorda. Män som utsätts för sexuella trakasserier, våldtäkt och våld i nära relationer har ofta svårt att få hjälp. Det är inte ovanligt att de misstros, avfärdas och får svårt att hitta stöd på grund av en brist på hjälpresurser som mansjourer.

Den svenska vården är också eftersatt när det kommer till mäns sexuella hälsa. Det finns få mottagningar dit män kan vända sig med problem som rör deras sexuella hälsa, och enbart ett fåtal mottagningar med specialistkompetens inom andrologi. Det leder till att det blir krångligt att få den hjälp som behövs, men också till att män väljer att inte söka vård eller prata om sina problem.

Även om Sverige har kommit förhållandevis långt när det gäller mäns möjligheter att vara delaktiga i sina barns liv, upplever många pappor fortfarande att de missgynnas i vårdnadstvister och blir misstänkliggjorda när de umgås med sina barn. Därtill är möjligheterna för ensamstående män att skaffa barn betydligt sämre än de är för ensamstående kvinnor. På samma sätt kan män som arbetar inom barnomsorg eller som förskolelärare mötas av misstänksamhet och även diskriminering på arbetsmarknaden.

Det finns många utmaningar i dagens samhälle och det är viktigt att de får diskuteras. Då kan man inte bortse från dessa problem. Ett ojämställt samhälle skadar alla, och det ligger därför i allas intresse att skapa ett samhälle där alla får känna sig hörda, betrodda och stöttade.

1920 1280 Piratpartiet