Skolplattformen

Här kan du följa vår serie om Skolplattformen i Stockholm stad. Skolplattformen är ett gigantiskt misslyckande för det offentliga. Det är en skandal som avslöjar att regeringens officiella ambition om att Sverige ska ”vara bäst i världen på digitalisering” är tunn, innehållslös och ogenomtänkt. Stockholm stad har kastat ofantliga summor skattepengar på ett misslyckat, dåligt projekt för digitalisering av skolan. När föräldrarna gör uppror och genom egna insatser försöker göra Skolplattformen användbar slår Utbildningsnämnden bakut. De vägrar erkänna att dessa föräldrar är bättre på att erbjuda denna specifika samhällsservice än de själva är.

Sammanställning

27 september 2021 — Skolplattformen, del 0: Inledning

[Politik] Vid en första anblick är det lätt att anta att Skolplattformen främst är en angelägenhet för stockholmarna. Men Skolplattformen är inte ett märkligt undantag från en normalt välfungerande digitaliseringsprocess. Skolplattformen är tvärtom ett ovanligt tydligt exempel på hur dåligt digitaliseringen av Sverige fungerar. Soppan avslöjar inte bara dysfunktionella upphandlingsmetoder, slöseri med skattepengar och brist på förståelse för digitaliseringens möjligheter i Stockholm stad; den låter oss också tydligt visa hur digitaliseringen av Sverige borde se ut.

Läs mer..»

28 september 2021 — Skolplattformen, del 1: Upphandlingens vinnare

[Politik] Projektet Skolplattformen visade sig ta ungefär sex år att utveckla till sjösättning och överskred sin budget rejält. Trots det utsätts slutprodukten för enorm kritik. Hur gick upphandlingen och utvecklingen till? Varför blev det såhär?

Läs mer..»

29 september 2021 — Skolplattformen, del 2: Förseningar

[Politik] Hur kom det sig att Skolplattformen försenades så kraftigt? 2016 försökte en extern revisionsfirma svara på den frågan. De berättar också om problem med konsultstyre och brist på ledarskap.

Läs mer..»

30 september 2021 — Skolplattformen, del 3: En tandlös strategi och skenande kostnader

[Politik] Stockholms stad har en strategi som berättar hur staden ska bli en så kallat "smart stad". Strategin innehåller en hel del intressanta och positiva skrivelser. Tyvärr verkar de inte implementeras alls i verkligheten, vilket Skolplattformen visar. Projektets kostnader är svåra att få en överblick över, men det står åtminstone klart att det långt överskridit sin budget och passerat en miljard.

Läs mer..»

01 oktober 2021 — Skolplattformen, del 4: Om tystnadskultur och kompetens

[Politik] 2020 gjordes ännu en extern granskning av projektet Skolplattformen. Granskningen avslöjade problem med tystnadskultur och en ledning med bristande kompetens, vilket ledde till konsultstyre.

Läs mer..»

02 oktober 2021 — Skolplattformen, del 5: Lanseringen

[Politik] 2018 lanserades Skolplattformen i ett skick som ledde till rejäl kritik från verksamheten som skulle använda plattformen. Dessutom innehöll plattformen sårbarheter som ledde till läckor av personuppgifter, som Stockholms stad försökte vifta bort.

Läs mer..»

03 oktober 2021 — Skolplattformen, del 6: Värre än corona?

[Politik] På grund av hur utskicken görs kan angripare komma åt personuppgifter, åtgärdsprogram och mycket annan information som staden lagrar i systemet Sharepoint. Staden har känt till säkerhetsbristen sedan december 2020, men valt att ignorera och tysta ned vad interna mail beskriver som ett "permanent och enormt" problem.

Läs mer..»

04 oktober 2021 — Skolplattformen, del 7: Föräldraupproret Öppna Skolplattformen

[Politik] Ganska snart efter att Skolplattformen lanserats på bred front börjar upprörda föräldrar samordna sig för att försöka skapa en app som faktiskt är användbar. Här berättar vi hur det gått till.

Läs mer..»

05 oktober 2021 — Skolplattformen, del 8: Konflikt istället för samarbete

[Politik] Stockholms stad väljer att gå ut i strid med Öppna Skolplattformen, istället för att samarbeta. Man invänder mot vad man kallar "medborgarstyrd" utveckling, vilket man ser som ett hot.

Läs mer..»

06 oktober 2021 — Skolplattformen, del 9: Vilseledande uttalanden om Skolplattformens API

[Politik] Nästan alla moderna webbtjänster har ett så kallat API (Application Programming Interface) - ett sätt för utomstående att kommunicera med webbtjänsten. Det har även Skolplattformen, även om man försöker låtsas som att man inte har det, bara för att det är dåligt utformat och dokumenterat.

Läs mer..»

07 oktober 2021 — Skolplattformen, del 10: Rättsliga aktioner mot Öppna Skolplattformen

[Politik] Stockholms stad nöjer sig inte med att medialt och tekniskt försöka motarbeta Öppna Skolplattformen, utan väljer under våren 2021 att gå till frontalangrepp även rättsligt. Polisanmälan lämnas in rörande bland annat dataintrång.

Läs mer..»

08 oktober 2021 — Skolplattformen, del 11: Visioner om Sveriges digitalisering

[Politik] Personerna bakom Öppna Skolplattformen har en tydlig vision för samhällets digitalisering: fri och öppen mjukvara, öppna API:er och medborgardriven utveckling. Det är en vision som Piratpartiet delar fullständigt. Stockholms stad verkar tvärtom tro på slutenhet, tystnadskultur och top-down-hierarkier. Kontrasten är fullständig.

Läs mer..»

09 oktober 2021 — Skolplattformen, del 12: Reverse engineering och kopieringsskydd

[Politik] I denna text tittar vi på utvecklingsmetoden reverse engineering. Vad är det, hur regleras det rättsligt och varför är lagstiftningen runt reverse engineering politiskt intressant?

Läs mer..»

13 oktober 2021 — Skolplattformen, del 13: Upphovsrätt till API:er

[Politik] Vi har nu gått igenom vad reverse engineering är och hur förbudet mot kringgående av kopieringsskydd fungerar när det gäller datorprogram, samt varför det är relevant vid utförande av reverse engineering. Idag tittar vi närmare på den rättsliga striden mellan Oracle och Google, en decennielång rättssaga med konsekvenser för framtidens digitalisering. Vi tittar också på ett motsvarande fall i EU från 2012 och vad lagen egentligen säger om att återimplementera andras API:er utan tillstånd med hjälp av reverse engineering.

Läs mer..»

14 oktober 2021 — Skolplattformen, del 14: Förbud mot konkurrens

[Politik] Idag tittar vi närmare på fler fall där reverse engineering är politiskt sprängstoff, med ett särskilt öga på hur marknadsekonomin påverkas av förbudet mot att kringgå kopieringsskydd.

Läs mer..»

15 oktober 2021 — Skolplattformen, del 15: Äganderätten och kopieringsskydd

[Politik]

Läs mer..»

16 oktober 2021 — Skolplattformen, del 16: Kopiering av Skolplattformens API

[Allmänt]

Läs mer..»

17 oktober 2021 — Skolplattformen, del 17: Vad tycker lärarna om lärplattformar?

[Politik]

Läs mer..»

18 oktober 2021 — Skolplattformen, del 18: Vattenfallet är en katastrof

[Politik] Idag förklarar vi vad vattenfallsmodellen för utveckling av datorprogram är, och varför den är en sådan katastrof inom offentlig sektor.

Läs mer..»

19 oktober 2021 — Skolplattformen, del 19: Lärplattformar och kontrollsystem

[Politik]

Läs mer..»

21 oktober 2021 — Skolplattformen, del 21: Skolplattformen borde ha varit infrastruktur

[Politik]

Läs mer..»

22 oktober 2021 — Skolplattformen, del 22: Feltänk i stadens samarbete med Öppna Skolplattformen

[Politik]

Läs mer..»