Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Basinkomst: Uppmuntrat risktagande

Det är genom risktagande som vi utvecklas, både som samhälle och som individer. Basinkomsten gör det möjligt för människor att ta fler risker — utveckla sig, byta karriär, starta ett företag, vara kreatör, utveckla en ny algoritm — eftersom de alltid har basinkomsten som ett skyddsnät att falla tillbaka i.

Innovation

>
Innovation kräver investeringar och risktagande. Ofta tar det människor lång tid att tillsammans lyckas skapa en revolutionerande innovation, och ingen vet på förhand ifall den kommer leda till stora inkomster som rättfärdigar de investeringar som läggs in idag. Basinkomsten finns där för innovatören för att säkerställa att den kan fortsätta uppfinna och överleva, även om just den här innovationen aldrig leder till nya inkomster.

Kulturellt skapande

>
För de som står för den största delen av vårt kulturliv är inkomsterna väldigt opålitliga. Om du är konstnär kanske du lyckas sälja tavlor för många tusenlappar en månad, men inga nästa. Om du är musiker kan du inte räkna med att alla dina konserter blir välbesökta. Skriver du en blogg om politik vet du inte vilka inlägg som kommer delas mycket i sociala medier och leda till trafik, och vilka som inte gör det. Inkomsterna går upp och ned varje månad. Basinkomsten finns då där för att jämna ut kreatörernas inkomster och göra deras liv mindre präglat av stress och oro.

3000 1000 Piratpartiet