Join the swarm:

demo1

Ett år sedan EU-parlamentet röstade för censurfilter genom artikel 13/17

För exakt ett år sedan antog EU-parlamentet det otroligt kontroversiella upphovsrättsdirektivet. Direktivets mest omdiskuterade del – dåvarande artikel 13 – var kravet på censurfilter på nätplattformar.

“EU är helt avgörande för vår digitala framtid och den här överenskommelsen är direkt skadlig för små företag, kreatörer och internetanvändare. Det här kommer spä på utvecklingen mot ett fåtal dominerande plattformar på nätet.

Censurfilter kommer aldrig kunna se skillnad mellan upphovsrättsintrång och tillåten parodi. För att skydda plattformarna från åtal kommer filtren därmed censurera fullt lagligt material, något som de mest avancerade filtren på marknaden redan gör. Kraven på filter slår även undan benen för alla små plattformar som inte kommer ha råd med dem.”

Mattias Bjärnemalm, Piratpartiets toppkandidat i EU-valet 2019, i samband med omröstningen om upphovsrättsdirektivet. Mattias deltog i förhandlingarna om direktivet och såg processen från insidan hela vägen.

Parlamentet valde att ignorera massiv kritik från experter på allt från konsumentskydd till internetinfrastruktur och juridik, mer än fem miljoner namnunderskrifter och hundratusentals demonstranter runt om i Europa. De största demonstrationerna för ett fritt internet någonsin blev helt enkelt ignorerade av både EU-parlamentet och de flesta nationella regeringarna i Europa.

Bild från de omfattande tyska demonstrationerna förra våren.

“By adopting the copyright reform, a substantial part of our digital freedom of speech was sold out in exchange for increased profit for the content industry. This has created a precedent for an easily abusable, error-prone and ineffective automated censorship infrastructure. Depending on how national governments implement the directive, they will cause more or less damage to Internet users. Only together, and with enough public and media attention, can we manage to minimize the damage caused by the copyright reform!”

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Från svensk sida förtjänar egentligen nästan alla partier kritik för detta. I den avgörande omröstningen i EU-parlamentet röstade SD och S för artikel 13. MP sitter i den regeringen som drev på för artikel 13 i ministerrådet. Inget parti verkar ha tyckt att frågan var tillräckligt viktig för att tas upp i EU-nämnden, vare sig från regeringens eller oppositionens sida. När direktivet till slut nådde svensk media försökte alla partier skylla på varandra för att ingen tagit ansvar för att diskutera frågan i tid.

Vad händer nu då?

>

Under hösten har arbetet med den svenska implementeringen av artikel 13 påbörjats med en referensgrupp nästan endast bestående av upphovsrättsorganisationer. I övrigt verkar Sverige invänta resultaten från de pågående partssamtalen som EU-kommissionen håller.

Polen har valt att driva upphovsrättsdirektivet till EU-domstolen, specifikt för att få det juridiskt avgjort ifall kravet på censurfilter är förenligt med våra medborgerliga rättigheter till informations- och yttrandefrihet. Det kommande avgörandet kommer bli viktigt för kampen för ett fritt och öppet internet i framtiden.

“The decision of the European Court of Justice on Poland’s complaint about Article 17 of the copyright reform will crucial. The court could overturn the obligation to use error-prone upload filters. We, PIRATES, will monitor the implementation process very closely and will push for the best possible solution for Internet users,”

Sebastian Alscher, ordförande för det tyska Piratpartiet

Senast 2021 ska upphovsrättsdirektivet vara implementerat i svensk lag. Vi kommer bevaka andra europeiska länders vägval och processen i EU-domstolen. När Justitiedepartementet tagit fram sin promemoria för svensk implementering kommer vi att agera. När förslaget sedan går på remiss kommer vi att agera. När riksdagen slutligen röstar kommer vi också att agera.

En alternativ kulturpolitik

>

Piratpartiet har en annan kulturpolitik än de etablerade politiska partierna. Vi förstår att internet ändrat spelplanen för skapande och spridning av kultur och kunskap. Nya kulturformer behöver en annan typ av politik för att skyddas än den nu föråldrade upphovsrätten, som är i kraftigt behov av reform.

Läs hela vårt förslag till reform av upphovsrätten här.

Läs mer hos European Pirate Party.

1531 526 Piratpartiet