Join the swarm:

Demo3

Frankrike först med att implementera artikel 13 – katastrof!

Frankrike var ett av de länder som drev på mest för upphovsrättsdirektivet och framförallt när det kom till artikel 13 (senare 17). Medlemsländer har fram tills juni 2021 på sig att implementera direktivet, men Frankrike har alltså redan nu ett konkret lagförslag på plats.

Om du glömt vad artikel 13 i upphovsrättsdirektivet gäller finns en bra förklaring på Julia Redas blogg (f.d. tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet). I korthet kräver artikeln att plattformar på nätet ska filtrera bort upphovsrättsskyddat material.

Hur Frankrikes implementering av direktivet ser ut är viktigt för hela EU, eftersom det etablerar hur direktivet kan komma att se ut i verkligheten.

I det franska lagförslaget målas artikel 13 ut som ett sätt att skydda europeisk underhållningsindustri mot amerikanska teknikföretag. Det verkar som att man glömt bort att vanliga människor också påverkas. Lätt hänt när man sveps med i retorik om ett krig för nationell suveränitet.

Vilka plattformar omfattas av lagen?

>

När debatten om artikel 13 gick som hetast var en stor stridsfråga vilka plattformar som ska omfattas av lagens krav på filter. De som förespråkade lagen brukade driva linjen att lagen var ofarlig, eftersom den bara skulle drabba de allra största plattformarna som direkt tjänar pengar på användares uppladdningar (läs Facebook och Youtube).

Frankrikes lagförslag visar att detta inte stämmer med verkligheten. Frankrikes förslag omfattar även plattformar som indirekt tjänar pengar på användarnas uppladdningar av upphovsrättsskyddat material. Ett exempel skulle kunna vara Tinder, som tjänar pengar genom en freemium-modell, där användare kan betala för extra funktionalitet i appen. Eftersom Tinder är beroende av att användare kan ladda upp upphovsrättsskyddat material (sina bilder), så omfattas de av det franska förslaget, trots att deras primära inkomstkälla är att användare betalar för extra funktioner i appen.

Vad måste plattformarna göra?

>

De plattformar som omfattas av lagen – det vill säga, som vi såg ovan, mer eller mindre alla plattformar som är kommersiella och tillåter att användarna laddar upp material som kan vara upphovsrättsskyddat – står inför ett dilemma.

Lagen gör dem direkt skyldiga ifall en användare laddar upp ett upphovsrättsskyddat verk, ifall de inte har (1) gjort allt i sin makt för att köpa en licens för verket och (2) stoppa uppladdningar som inte godkänts (genom filter).

Den franska lagen gör det väldigt tydligt att rättighetshavarna är helt fria att säga nej till att licensiera sina verk, vilket innebär att alla plattformar måste ha filter för de verk som inte licensierats.

Transparenskrav

>

I lagen föreskrivs vissa krav på transparens från plattformarna gentemot rättighetshavarna (självklart inte mot användarna, de är ju inte viktiga…). Vad det franska lagförslaget gör tydligt är att plattformarna inte behöver avslöja några affärshemligheter för att uppfylla dessa krav på transparens.

Detta innebär att det kommer vara mer eller mindre omöjligt för allmänheten att förstå eller granska hur plattformarnas uppladdningsfilter fungerar. Ifall det finns misstankar om att ett visst filter censurerar lagliga uppladdningar systematiskt kommer det att krävas ett enormt arbete för att bekräfta detta.

Användarnas rättigheter då?

>

EU-kommissionen och de andra aktörerna som drev på för artikel 13 lovade dyrt och heligt att direktivet inte skulle påverka möjligheten att dela memes och på andra sätt delta i det digitala kulturella samtalet. Det franska lagförslaget visar även här hur tomma dessa löften var.

Det är tydligt i lagförslaget att plattformar inte behöver respektera användarnas lagliga rätt att utnyttja undantag i upphovsrätten, så länge man informerar om att de finns i användaravtalen. Det spelar alltså ingen roll ifall mitt lagliga citat fastnar i deras filter, så länge de informerat mig om att jag har laglig rätt att citera.

Det franska upplägget är att plattformar ska blockera material först och fråga sen. Allt upphovsrättsskyddat material ska blockeras (om plattformen inte köpt licens för det specifika materialet). Om en användare har utnyttjat ett undantag i upphovsrätten behöver de sedan försöka överklaga blockeringen, en process som kan dra ut på tiden. Dessutom fortsätter materialet att vara blockerat under överklagande-processen.

Hur värdefullt är det att kunna överklaga blockeringen av din meme en vecka efter att du kommenterat med den på Facebook? Bryr du dig ifall din livestream avblockeras en vecka efter att du försökt streama när någon råkade spela musik i bakgrunden?

Vi vet utifrån empirisk forskning att väldigt få personer överklagar beslut om att blockera deras uppladdningar på upphovsrättslig grund, oavsett om det var rätt att blockera uppladdningen eller inte. De flesta som får meddelandet ”Din uppladdningar har blockerats, eftersom den inkräktar på företag X’s upphovsrätt” antar att det stämmer och går vidare, trots att deras lagliga yttranden har censurerats.

Den som begär blockering av ett visst innehåll har under den franska lagen inget krav på sig att rättfärdiga detta. Bara när någon har överklagat blockering behöver man motivera varför materialet ska blockeras.

Detta öppnar dörren för copyfraud, något som redan är ett stort problem på internet, särskilt på Youtube. Många aktörer skickar systematiskt ut upphovsrättsliga claims på videor som antingen använder deras material helt lagligt, eller som inte har något med deras upphovsrättsskyddade material att göra alls.

(Copyfraud är också ett stort problem utanför internet, vilket inte minst illustreras väl av att Warner drev in miljoner dollar i licenser i många år för sången Happy Birthday!, som de inte hade någon upphovsrätt till.)

Framtiden

>

Marcel Kolaja, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet, har genom interpellation satt press på kommissionen att undersöka ifall den franska implementeringen av artikel 13 är laglig, och att agera ifall den inte är det. Tyvärr är det en fransk politiker som har ansvar för upphovsrätt i den nya kommissionen, så det är inte troligt att den kommer agera handlingskraftigt.

“I encourage Member States to be more careful in protecting the rights of users on the Internet and discuss the proposals more thoroughly with the nonprofit organizations concerned, which have been raising similar issues for years,”

Marcel Kolaja, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet
Marcel Kolaja, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Även om domstolar skulle underkänna den franska lagen i framtiden så finns risken att den under tiden blivit inspiration för de andra ländernas implementering av upphovsrättsdirektivet och att Frankrike så satt standarden för upphovsrättens utformning i Europas framtid. Därför måste vi göra vad vi kan för att stoppa den franska lagen från att antas av deras parlament, för att sedan pröva den i domstol och framför allt stoppa den från att bli mallen som andra länder följer i sina lagar.

Mer om utvecklingen i Frankrike från Politico, Emanuel Karlsten, Marcel Kolaja och Julia Reda.

2048 1356 Piratpartiet