Pirati

Piraterna röstar mot den nya kommissionen

Idag röstade EU-parlamentet om den nya kommissionen, som kommer styra EU:s riktning fram tills 2024. Ordförande i kommissionen blev Ursula von der Leyen, i Tyskland ökänd under smeknamnet Zensursula.

Tyvärr finns det flera stora problem med den nya kommissionen. Bland dem hur den tillsattes, vilka kommissionärer som ingår i den och dess digitala politik.

Freedom of the Internet and digital rights are key issues for our voters and us, which we have come to defend in the European Parliament, and this Commission does not have our confidence

Patrick Breyer, EU-parlamentariker för tyska Piratpartiet

Kommissionens digitala politik går tvärt emot den som vi pirater står för. Kommissionen står för filter och censur på internet, samt vägrar respektera medborgarnas grundläggande rätt till ett privatliv även i det digitala samhället.

Ursula von der Leyen advocates upload filters, and even on such a simple matter as promising not to deepen the interference with the privacy of Europe’s citizens (surveillance moratorium), she failed to make a clear commitment

Marcel Kolaja, EU-parlamentariker för tjeckiska Piratpartiet

Tyvärr präglas kommissionen också av intressekonflikter, framför allt vad gäller kommissionärerna från Ungern, Polen och Tjeckien. Kommissionärernas nära band till de styrande partierna kan potentiellt hindra kommissionen från att utöva sitt tillsynsuppdrag i vissa medlemsländer.

Commissioners nominated by Hungary, Poland or Czechia remain in close contact with the ruling nationalistic parties of the countries. Such a conflict of interests effectively prevents independent actions on behalf of Commission to protect the Rule of law in the countries. French commissioner Breton responsible for IT industry is close to the board of a major digital company thus establishing a danger for data protection of European citizens.

Mikulas Peksa, EU-parlamentariker för tjeckiska Piratpartiet

Dessutom finns det ett demokratiskt underskott i hur von der Leyen och hennes kommission tillsattes.

The citizens of Europe did not have enough opportunities to form and express their opinion on von der Leyen because she was not a Spitzenkandidat. It is an arrogance of the Council to withdraw your Spitzenkandidat and nominate someone else. That is why I say that Ursula von der Leyen’s nomination has a democratic deficit.

Marketa Gregorova, EU-parlamentariker för tjeckiska Piratpartiet

Mot denna bakgrund valde piraterna i EU-parlamentet att rösta mot den nya kommissionen i dagens omröstning. Tyvärr fick Ursula von der Leyen och hennes kommission ändå en majoritet i omröstningen.

1998 809 Piratpartiet
Sök efter...