1600 840 Max

Pressmeddelande: Ungdomar vill inte bli utstängda från chattappar eller att deras meddelanden genomsöks

Bryssel, 07 mars 2023 – En ny undersökning visar att 48% av ungdomar i Sverige motsätter sig förslaget att internetleverantörer ska genomsöka deras personliga meddelanden i jakt på misstänkt innehåll. Det är en av åtgärderna som är tänkta att skydda dem, enligt ett förslag i EU:s CSA-förordning (CSAR), även kallad ”ChatControl”. 70% av de tillfrågade svarade att de inte skulle känna sig bekväma med att vara politiskt engagerade eller att utforska sin sexualitet om deras konversationer övervakades eller genomsöktes. I denna undersökning, som genomfördes av opinionsinstitutet Episto, tillfrågades fler än 8 000 tonåringar i åldrarna 13 till 17 i 13 olika EU-länder, inklusive Sverige.

Ytterligare resultat från undersökningens tillfrågade i Sverige:

  • 60% av ungdomarna använder krypterade kommunikationsappar som Whatsapp eller Signal.
  • 30% av svenska ungdomar använder chattappar, dejtingappar eller andra appar för att med samtycke skicka intima bilder, vilka skulle kunna vidarebefordras till företagsanställda, EU-tjänstemän och polis om EU-förslaget träder i kraft.
  • EU:s CSAR-förslag skulle kräva att meddelandetjänster verifierar användarnas åldrar, vilket praktiskt taget omöjliggör anonymitet. 53% av ungdomar svarar att anonymitet är viktigt för att utforska sin sexualitet (21% svarar “inte viktigt”) och 51% av dem betonar att anonymitet är viktigt för politiskt deltagande (17% svarar “inte viktigt”).
  • Utkastet till EU:s CSA-förordning föreslår att ungdomar ska hindras från att installera appar som tillåter dem att kommunicera med vuxna (såsom WhatsApp), med hänvisning till risken för grooming. 56% av ungdomarna motsätter sig detta förslag (31% stöder det). 59% tycker att det är viktigt för dem att kunna kommunicera digitalt med vuxna (29% svarar “inte viktigt”). 84% svarade att de säkert eller sannolikt skulle låta en vuxen registrera appar åt dem, om det skulle krävas för att kringgå åldersgränserna.
  • Endast 2% av ungdomarna anser att genomsökning av all privat kommunikation i jakt på skadligt material är den mest effektiva och lämpliga metoden för att skydda dem från skada på internet. Bara 6% tror att den bästa lösningen är att utesluta ungdomar från att använda kommunikations- och chattappar.
  • 37% tror att bästa sättet att skydda unga är att förbättra unga människors möjlighet att rapportera grooming samt förbättra deras möjlighet att se till att rapporterna följs upp ordentligt. 28% tycker att förbättring av mediekunskap och utbilding till ungdomar om risker och lämpliga åtgärder vore det effektivaste sättet för att skydda dem från skada på internet. 26% tror på att ett stärkt rättsväsende skulle ge det stöd som behövs för att följa upp fler fall och arbeta preventivt.

Om undersökningen:

  • 8 007 ungdomar i åldrarna 13 till 17 tillfrågades i februari 2023, varav 558 svenskar.
  • Deltagande länder: Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Tjeckien, Österrike, Sverige, Spanien, Italien, Polen, Ungern, Slovakien och Grekland.
  • Undersökningen beställdes av Piratpartiets europaparlamentariker Marcel Kolaja, Patrick Breyer, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa och European Digital Rights (EDRi).
  • All undersökningsdata hittas här.

 

Katarina Stensson, partiledare för svenska Piratpartiet kommenterar:

”Vi behöver involvera unga och deras erfarenheter i diskussionen om vi med lagstiftning ska begränsa hur de får kommunicera, och dra in deras grundläggande rätt till privatliv. Den här undersökningen gör just det, ger oss en möjlighet att lyfta vad ungdomar oroar sig för, och vad de behöver för att känna sig trygga.”

“Chat control är menat att skydda unga, men bara försvinnande två procent av svenska ungdomar håller med om att EU-kommissionen och Ylva Johanssons (S) approach är rätt. Här gräver vi en djup grop och våra unga är de första vi knuffar ner. Lagförslaget borde dras tillbaka i sin helhet och vi behöver göra om, och göra rätt, för att kunna skydda våra unga mot sexuellt utnyttjande och ge de som blivit utsatta rätt stöd.”

 

Patrick Breyer, ledamot av Europaparlamentet för det tyska Piratpartiet och Greens/EFA:s skuggrapportör för CSA-fördningen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE), kommenterar:

”Det bästa sättet att hålla barn säkra på nätet är att lyssna på dem och respektera deras åsikter. Ungdomar föredrar att tränas i att försvara sig mot hot online, istället för att ha sina privata chattar och intima foton granskade och utlämnade. Tonåringar föredrar effektiva rapporteringsmöjligheter istället för att bli överbeskyddade och förhindrade från att kommunicera med vuxna överhuvudtaget. Barn är särskilt sårbara för inskränkningar i sin integritet, anonymitet och säkerhet online. EU:s extrema förslag till CSAR Chat Control skrämmer de barn i vars namn det drivs igenom. Ungdomar förtjänar att vara politiskt involverade, inte att göras till verktyg i utvecklingen mot en framtid med historiskt nya nivåer av massövervakning.”

 

Markéta Gregorová, ledamot av Europaparlamentet för tjeckiska piratpartiet, kommenterar:

”Att skydda tonåringar från internets faror är uppenbarligen viktigt. Kommer vi att uppnå detta genom att övervaka deras privata samtal? Definitivt inte. Majoriteten av ungdomarna som deltog i undersökningen delar min åsikt. Det bästa sättet att skydda dem är genom att förbättra deras utbildning och medieförståelse. Att vara aktiv på sociala medieplattformar är en del av dagens samhälle och att kunna kommunicera med varandra är helt avgörande, särskilt för ungdomar. Därför behöver vi ta steg för att försäkra oss om att internet är en säker plats. Att förbjuda möjligheten att vara anonym eller införa åldersgränser för kommunikationsplattformar löser inte detta problem. Istället för att spendera tid på att skanna varje konversation borde vi lägga r energi på mer effektiva åtgärder. Ett bra exempel skulle vara att förbättra kommunikationsplattformars ”rapportera” -funktion och dess efterföljande åtgärder, så att det blir lättare att rapportera trakasserier och säkerställa en lämplig uppföljning för varje incident.”

 

Andreea Belu, Kommunikationsansvarig vid EDRi, kommenterar:

”Under 2022 års ”Europeiska ungdomsår” avlade EU-tjänstemän många löften om att stärka ungas politiska engagemang. Undersökningen visar att 8 av 10 unga personer inte skulle känna sig bekväma med att vara politiskt aktiva eller utforska sin sexualitet under statlig övervakning. Blir den föreslagna CSA-förordningen lag kommer EU:s ungdomar att övervakas oproportionerligt mycket. EU-politiker måste skydda säker och trygg kommunikation och låta unga människor vara ledande i samhällsförändringar. Att stoppa den fruktansvärda brottsligheten mot sexuellt utnyttjande av barn är avgörande, och det kräver verkliga lösningar. Men teknocentriska, bristfälliga åtgärder är slöseri med pengar och tar inte itu med de underliggande strukturella problemen. Unga svarande bekräftade vad många experter redan kräver, bland annat: förbättrad mediekunskap, träning, rapporteringsmekanismer.”

 

EU-parlamentet och EU:s regeringar diskuterar för närvarande den föreslagna CSAR-lagstiftningen. I dag löper tidsfristen ut för de politiska gruppernas möjlighet att lägga fram ändringsförslag i utskottet för den inre marknaden (IMCO). En undersökning från 2021 visade att en stor majoritet av vuxna i EU motsätter sig att förebygga sexuellt utnyttjande av barn på nätet genom att automatiskt söka igenom all personlig e-post och alla meddelanden från varje medborgare efter misstänkt misstänkt innehåll.

Mer information: www.ChatControl.eu och www.StopScanningMe.eu

Undersökningsgrafik: https://nextcloud.pp-eu.eu/index.php/s/qLreyoZRE3B9W3T?path=/Pictures/SURVEY 2023_Visuals

1600 840 Piratpartiet
Sök efter...