Join the swarm:

2023-valamiral

Valamiral sökes

Piratpartiet söker en amiral för vårt arbete inför och under valet till Europaparlamentet i maj 2024.

Tjänsten förutsätter ett arbetsledande ansvar och inbegriper även att företräda den politik vi driver inom olika områden. Att vara en övertygad pirat är därför nödvändigt för rollen som valamiral. Tjänsten utgår framförallt från cybervärlden, men kan inkludera arbete i hela landet.

Som valamiral behöver du vara rimligt införstådd med allmänna arbetssätt och riktlinjer, exempelvis trepiratsregeln, för partiet. Du behöver också vara införstådd i Piratpartiets politik, mediestrategier och -policyer.

Allmänna ansvarsområden

Som valamiral har du det övergripande ansvaret för partiets kampanjverksamhet. Ansvaret innebär bland annat att utveckla piratspecifika strategier för att optimera spridningen av partiets politik och åsikter genom kampanjer och andra valaktiviteter med siktet är inställt på att:

 • Värva fler medlemmar till partiet
 • Värva fler aktiva medlemmar till valrörelsen
 • Vinna fler röster på partiet i EU-valet

Nedan har vi delat upp arbetet i tre delar, förarbete, operativt arbete under själva valrörelsen och slutligen efterarbete när valet är avslutat.

Förarbete:
 • Ansvara för att, i samråd med partistyrelsen, sätta upp specifika mål för valkampanjen samt att följa upp dessa
 • Ansvara för att utveckla gemensamma kampanjmetoder, tekniker och praktiker att verkställa uppsatta strategier
 • Arbeta med kommunikation med externa parter för att söka tillfällen att få Piratpartiet att synas
 • Arbeta med kampanjrelaterad problemlösning
Operativt valarbete:
 • Uppdatera sig dagligen om relevanta politiska områden
 • Planera, organisera, administrera, instruera och ansvarsfördela arbete kopplat till partiets kampanjverksamhet
 • Verka för att engagera ideellt aktiva i arbetet med kampanjer
 • Medlemsvärvning och utbildning av aktiva i typiska arbetsuppgifter
 • Ge vägledning och råd till aktiva medlemmar inom områden som berör kampanjarbete
Efterarbete:
 • Ansvara för att partiet genomför en valanalys
Är du vår nya valamiral?

Som amiral får du självklart fullt stöd av partistyrelsen, resten av partiet och hela piratrörelsen. En valrörelse kräver att hela besättningen gör sitt yttersta.

Skicka din ansökan och/eller eventuella frågor till vår rekryterare.

Camilla Josephson
camilla.josephson@piratpartiet.se
+46 (0)722-03 14 64


Psst! Om du vill vara en aktiv del i vår EU-valskampanj, men inte som valamiral, så får du gärna ropa till i någon av våra kanaler. Vi fyller på vår kampanjgrupp allt eftersom, så oavsett om du gillar social media, kod, ord, grafisk design, excel eller människor – hör av dig! Skicka ett par rader om dig själv och vad du vill bidra med, så återkommer vi inom kort.

1920 1080 Piratpartiet