Join the swarm:

katarina-stensson-privat

Katarina om skolan och AI i SvD debatt

Vår partiledare Katarina Stensson skriver replik på SvD debatt:

»Att ta ifrån skolans elever möjligheten att arbeta med artificiell intelligens är att ta ifrån dem möjligheter i deras framtida liv och arbeten…«

Katarinas text är ett svar på det läraren och ordförande för Liberala lärare Mårten Hemström skriver på SvD Debatt den 26 februari. Han menar att regeringen och Skolverket måste förbjuda lärare att använda inlämningsuppgifter som underlag vid betygssättning.

Du kan läsa Katarinas replik här:

1697 949 Piratpartiet