Join the swarm:

Dag 14

EU-domstolens generaladvokat om datalagring: förbjudet!

Trots att EU-domstolen olagligförklarat datalagring 2014 och 2016 har flera medlemsländer fortsatt med olika datalagringsprogram (däribland Sverige). Nu har ett antal rättighetsförkämpar (bland annat Privacy International och La Quadrature du Net) överklagat de franska, belgiska och brittiska datalagringslagarna till EU-domstolen.

Domstolens generaladvokat har nu yttrat sig i fallet. Oftast följer domstolen generaladvokatens åsikt, men inte alltid. Domstolens dom följer om 3-4 månader.

Så vad har generaladvokaten då sagt?

“a general and indiscriminate retention of all traffic and location data of all subscribers and registered users is disproportionate”

Campos Sánchez-Bordona, Eu-domstolens generaladvokat

På ren svenska – datalagring är inte tillåtet, då det innebär massövervakning av samtliga medborgare utan att skäl föreligger.

Generaladvokaten var också tydlig med att detta gäller även då medlemsländer hänvisar till behovet av att stoppa terrorism och utreda grova brott. Rättsstaten kan inte sättas åt sidan på ett sådan nonchalant sätt som genom total massövervakning.

Datalagring är ett väldigt påträngande övervakningsverktyg som drabbar hela befolkningen. Insamlingen kan gälla sådan känslig information som medborgares sociala kontakter, rörelser och privatliv, utan att denne är misstänkt för något brott. Datalagring underminerar också källskyddet och utgör därmed ett intrång i pressfriheten. Den insamlade datan har högt värde för olika kriminella organisationer som i flera fall har lyckats komma åt data som samlats in genom datalagringslagar.

Datalagring är helt enkelt inte kompatibelt med ett öppet och demokratiskt samhälle.

Läs mer: https://edri.org/indiscriminate-data-retention-considered-disproportionate-once-again/, https://femtejuli.se/2020/01/15/eu-domstolen-pa-vag-att-stoppa-datalagringen-igen/, https://www.altinget.se/sakerhet/artikel/piratpartiet-styrande-partier-besatta-av-overvakning, https://www.nyteknik.se/opinion/eu-domen-ar-glasklar-datalagringen-ar-olaglig-6964169

1920 1238 Piratpartiet