EU-domstolens generaladvokat om datalagring: förbjudet!

16 januari, 2020

Trots att EU-domstolen olagligförklarat datalagring 2014 och 2016 har flera medlemsländer fortsatt med olika datalagringsprogram (däribland Sverige). Nu har ett antal rättighetsförkämpar (bland annat Privacy International och La Quadrature du Net) överklagat de franska, belgiska och brittiska datalagringslagarna till EU-domstolen.

Domstolens generaladvokat har nu yttrat sig i fallet. Oftast följer domstolen generaladvokatens åsikt, men inte alltid. Domstolens dom följer om 3-4 månader.

Så vad har generaladvokaten då sagt?

“a general and indiscriminate retention of all traffic and location data of all subscribers and registered users is disproportionate”

Campos Sánchez-Bordona, Eu-domstolens generaladvokat

På ren svenska – datalagring är inte tillåtet, då det innebär massövervakning av samtliga medborgare utan att skäl föreligger.

Generaladvokaten var också tydlig med att detta gäller även då medlemsländer hänvisar till behovet av att stoppa terrorism och utreda grova brott. Rättsstaten kan inte sättas åt sidan på ett sådan nonchalant sätt som genom total massövervakning.

Datalagring är ett väldigt påträngande övervakningsverktyg som drabbar hela befolkningen. Insamlingen kan gälla sådan känslig information som medborgares sociala kontakter, rörelser och privatliv, utan att denne är misstänkt för något brott. Datalagring underminerar också källskyddet och utgör därmed ett intrång i pressfriheten. Den insamlade datan har högt värde för olika kriminella organisationer som i flera fall har lyckats komma åt data som samlats in genom datalagringslagar.

Datalagring är helt enkelt inte kompatibelt med ett öppet och demokratiskt samhälle.

Läs mer: https://edri.org/indiscriminate-data-retention-considered-disproportionate-once-again/, https://femtejuli.se/2020/01/15/eu-domstolen-pa-vag-att-stoppa-datalagringen-igen/, https://www.altinget.se/sakerhet/artikel/piratpartiet-styrande-partier-besatta-av-overvakning, https://www.nyteknik.se/opinion/eu-domen-ar-glasklar-datalagringen-ar-olaglig-6964169


Donera

Det bästa sättet att ekonomiskt stödja vår verksamhet på är genom att bli vad vi kallar guldpirat - en person som donerar till oss regelbundet, varje månad. Dessa donationer gör att vi kan fortsätta med vår verksamhet och planera för framtiden. Bli guldpirat genom att klicka på knappen nedan.

Du kan också donera enskilda belopp via Swish (1231792159) eller PayPal.

Guldpirat


Swish

PayPal

Bli pirat

Att bli medlem i Piratpartiet är det enklaste sättet att visa stöd för vad vi gör. Det är helt gratis, eftersom vi inte tycker att ekonomi ska vara en barriär för att engagera sig i politiken. Välkommen ombord!