Join the swarm:

Pirati

Piratpartist på viktig position för Digital Services Act

Vad är Digital Services Act?

Efter 2019 års två stora internetregleringar – upphovsrättsdirektivet (på väg att implementeras i medlemsländerna) och terrorförordningen (som inte blivit lag än, utan är fast i trilogförhandlingar just nu) – så kommer nu 2020 års mastodontlag i form av Digital Services Act.

Ambitionen är att ta ett större helhetsgrepp i internetregleringen och ersätta stora delar av det gamla e-handelsdirektivet. Den nya lagen verkar bli heltäckande och gälla bland annat nätplattformar, internetleverantörer, sökmotorer, domännamnssystem och mycket mera. Utan tvekan är DSA den lagstiftning på gång som är viktigast för nätets utveckling i EU.

Vi vet ännu inte exakt vad kommissionen kommer föreslå för innehåll i DSA, men i somras läckte ett arbetspapper ut via tyska Netzpolitik. Det tydligaste är en vilja att införa omfattande krav på filtrering och olika varianter på förhandscensur.

Läs mer om DSA hos Femte Juli och EDRi.

Vem är Patrick Breyer?

Patrick Breyer var med och startade det tyska Piratpartiet 2006. Mellan 2012 och 2017 satt Patrick i delstatsparlamentet för Schleswig-Holstein, där han bland annat arbetade mycket med transparens i lokalpolitiken och skydd mot utbyggd övervakning. Sedan 2019 är han EU-parlamentariker.

Läs mer om Patrick på hans blogg.

Vad är en rapportör?

Det är utskotten som är kärnan i Europaparlamentets arbete. När ett lagförslag från EU-kommissionen kommer till Europaparlamentet går det till det utskott som ansvarar för ämnesområdet. Om lagförslaget till exempel gäller miljöområdet är det miljöutskottet som ska arbeta med lagförslaget. Det utskott som fått ett lagförslag på sitt bord utser en så kallad rapportör bland utskottets ledamöter. Rapportören kommer att vara ansvarig för utskottets arbete med lagförslaget. Rapportörens uppdrag är att sätta sig in i frågan och ta fram ett betänkande, alltså ett förslag på hur Europaparlamentet ska besluta om lagförslaget. Rapportören ska också förhandla med ministerrådet om hur lagen ska utformas.

Vad är Digital Services Act?

Efter 2019 års två stora internetregleringar – upphovsrättsdirektivet (på väg att implementeras i medlemsländerna) och terrorförordningen (som inte blivit lag än, utan är fast i trilogförhandlingar just nu) – så kommer nu 2020 års mastodontlag i form av Digital Services Act.

Ambitionen är att ta ett större helhetsgrepp i internetregleringen och ersätta stora delar av det gamla e-handelsdirektivet. Den nya lagen verkar bli heltäckande och gälla bland annat nätplattformar, internetleverantörer, sökmotorer, domännamnssystem och mycket mera. Utan tvekan är DSA den lagstiftning på gång som är viktigast för nätets utveckling i EU.

Vi vet ännu inte exakt vad kommissionen kommer föreslå för innehåll i DSA, men i somras läckte ett arbetspapper ut via tyska Netzpolitik. Det tydligaste är en vilja att införa omfattande krav på filtrering och olika varianter på förhandscensur.

Läs mer om DSA hos Femte Juli och EDRi.

Vem är Patrick Breyer?

Patrick Breyer var med och startade det tyska Piratpartiet 2006. Mellan 2012 och 2017 satt Patrick i delstatsparlamentet för Schleswig-Holstein, där han bland annat arbetade mycket med transparens i lokalpolitiken och skydd mot utbyggd övervakning. Sedan 2019 är han EU-parlamentariker.

Läs mer om Patrick på hans blogg.

I will be rapporteur for the Legal affairs committee’s opinion on the upcoming Digital Services Act (e-commerce part), 2020/2018(INL). Imho we need to defend freedom of speech online by upholding the prohibition of general monitoring and #uploadfilters!

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet, på Twitter

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet, har utnämnts till rapportör för Digital Services Act (DSA) i parlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI). Eftersom DSA ser ut att bli den viktigaste reformen för internet de kommande åren är det ett mycket positivt besked att en pirat får en så viktig post i förhandlingarna som Patrick nu fått!

Vad är en rapportör?

Det är utskotten som är kärnan i Europaparlamentets arbete. När ett lagförslag från EU-kommissionen kommer till Europaparlamentet går det till det utskott som ansvarar för ämnesområdet. Om lagförslaget till exempel gäller miljöområdet är det miljöutskottet som ska arbeta med lagförslaget. Det utskott som fått ett lagförslag på sitt bord utser en så kallad rapportör bland utskottets ledamöter. Rapportören kommer att vara ansvarig för utskottets arbete med lagförslaget. Rapportörens uppdrag är att sätta sig in i frågan och ta fram ett betänkande, alltså ett förslag på hur Europaparlamentet ska besluta om lagförslaget. Rapportören ska också förhandla med ministerrådet om hur lagen ska utformas.

Vad är Digital Services Act?

Efter 2019 års två stora internetregleringar – upphovsrättsdirektivet (på väg att implementeras i medlemsländerna) och terrorförordningen (som inte blivit lag än, utan är fast i trilogförhandlingar just nu) – så kommer nu 2020 års mastodontlag i form av Digital Services Act.

Ambitionen är att ta ett större helhetsgrepp i internetregleringen och ersätta stora delar av det gamla e-handelsdirektivet. Den nya lagen verkar bli heltäckande och gälla bland annat nätplattformar, internetleverantörer, sökmotorer, domännamnssystem och mycket mera. Utan tvekan är DSA den lagstiftning på gång som är viktigast för nätets utveckling i EU.

Vi vet ännu inte exakt vad kommissionen kommer föreslå för innehåll i DSA, men i somras läckte ett arbetspapper ut via tyska Netzpolitik. Det tydligaste är en vilja att införa omfattande krav på filtrering och olika varianter på förhandscensur.

Läs mer om DSA hos Femte Juli och EDRi.

Vem är Patrick Breyer?

Patrick Breyer var med och startade det tyska Piratpartiet 2006. Mellan 2012 och 2017 satt Patrick i delstatsparlamentet för Schleswig-Holstein, där han bland annat arbetade mycket med transparens i lokalpolitiken och skydd mot utbyggd övervakning. Sedan 2019 är han EU-parlamentariker.

Läs mer om Patrick på hans blogg.

1998 809 Piratpartiet