Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Vägen mot artikel 13/17: filtren som krävs finns inte

I våras klubbades upphovsrättsdirektivet i EU. Dess mest kontroversiella del kallades då för artikel 13 (numera artikel 17). Artikel 13/17 kräver att upphovsrättsintrång ska tas bort från stora plattformar på nätet, såvida plattformen inte har licens för dem. Den stora skillnaden från dagens situation är plattformarna blir ansvariga för att ta bort alla intrång, medan de idag bara måste ta bort de intrång som rapporteras. Vill du veta mer om artikel 13/17 kan du läsa Julia Redas (EU-parlamentariker för tyska Piratpartiet 2014-2019) sammanfattning.

Nu har lagstiftningsprocessen nått det som kallas för ”stakeholder dialogues”. Det innebär att olika påverkade parter sätter sig ner och försöker förhandla fram riktlinjer för hur lagen faktiskt ska appliceras i praktiken.

En viktig punkt på agendan för dessa samtal rör huruvida plattformar verkligen ska tvingas använda automatiska censurfilter, hur de ska hantera material som skulle kunna vara lagligt och vad som ska krävas för att uppladdningar ska censureras.

På dessa möten har något som vi pirater påpekat de senaste fyra åren (sen lagstiftningsprocessen började) blivit allt tydligare: de utlovade filtren som kan stoppa intrång men inte lagliga uppladdningar finns inte. Världens största filterleverantörer – Googles Content ID, Facebooks Rights Manager samt Audible Magic – har alla erkänt att deras filter inte kan nå upp till lagens krav.

“Copyright exceptions require a high degree of intellectual judgement and an understanding and appreciation of context. We do not represent that any technology can solve this problem in an automated fashion. Ultimately these types of determinations must be handled by human judgement.”

Audible Magics representant vid samtalen

After Youtube’s Content ID presentation during the third meeting, Facebook’s Rights Management tool presentation reiterated what civil society has been repeating during the entire duration of the copyright debates: filtering tools cannot understand context. Content recognition technologies are only capable of matching files and cannot recognise copyright exceptions such as caricature or parody.

EDRi

En stridsfråga under samtalen gäller vilka villkor som ska uppfyllas för att uppladdat material ska censureras. Tyvärr riskerar vi en situation där detta hänvisas till privata avtal mellan de stora aktörerna i upphovsrättsindustrin och de största plattformarna. Båda dessa grupper agerar nu på ett sätt som gör att vi kanske aldrig får riktig klarhet i vad ”best efforts to prevent availability” eller ”best efforts to obtain authorisation” verkligen betyder.

En sådan situation hade lett till stor rättsosäkerhet för mindre plattformar och brist på transparens för användare av plattformarna. Dessutom hade mindre rättighetshavare hamnat i konkurrensnackdelar. Vi hoppas därför att kommissionen visar ett större ledarskap på kommande träffar än de gjort hittills och driver på för faktiska transparenskrav och rättssäkerhet.

TV-branschen tycker det vore en bra idé att censurera deras loggor från internet

Det är inte bara upphovsrättsindustrin som trycker på för grovkorning, överdriven filtrering. Även vissa plattformar verkar vara med på det tåget; tydligast exemplifierat av en representant från Twitch som föreslog att alla streams med orden ”Barcelona” och ”Liverpool” skulle kunna censureras ifall det pågick en TV-sänd fotbollsmatch mellan lagen.

Vi har fortfarande inte fått någon större klarhet i var gränserna för filtrering verkligen ska dras, hur mycket en plattform ska filtrera för att inte göra sig skadeståndsskyldiga eller hur skydd för medborgerliga rättigheter ska garanteras på nätplattformar framöver.

Läs mer hos Communia och EDRi

3000 1000 Piratpartiet
Sök efter...