Join the swarm:

kunskap_3000x1000px

Brister i upphovsrättsdirektivet gällande data mining

Artikel 3 i upphovsrättsdirektivet som klubbades av EU-parlamentet i mars förra året införde ett nytt undantag från upphovsrätten. För forskningsinstitutioner och kulturarvsorganisationer införs en rätt att reproducera upphovsrättsskyddade verk i syfte att utöva text and data mining.

Tyvärr är detta ganska snäva undantag – betydligt snävare än vad vi pirater hade velat se. Direktivet tillåter inte journalister, oberoende forskare eller företag att använda text and data mining, trots att alla grupperna har gedigna, legitima intressen i att kunna göra det, och att dessa användningsområden inte på rak arm kan sägas utgöra uppenbara intrång i det upphovsrätten faktiskt ska skydda. Men i det stora hela är ändå denna del av upphovsrättsdirektivet ett steg i rätt riktning.

the vast majority of the European research and innovation ecosystem will be penalised … public and private research in Europe, along with emerging jobs in big data will be slowed

Ett öppet brev från flera universitet, forskningsorganisationer, bibliotek, och småföretagsorganisationer gällande artikel 3 i det då föreslagna upphovsrättsdirektivet

Nu under våren har LIBER – en förening för europeiska forskningsbibliotek – undersökt hur detta kan komma att se ut i praktiken, när väl direktivet är implementerat (senast 2021).

Redan idag är det väldigt svårt för forskare att få tekniska skydd mot text and data mining borttagna, även då man har licens som tillåter en att reproducera materialet. I de fall rättighetshavaren till slut tar bort skyddet tar det i genomsnitt en månad att få fallet hanterat. I en tiondel av fallen löser sig konflikten aldrig.

I vissa fall bemöts försök till laglig text and data mining med olika former av hot om eller införda sanktioner, så som hot om att helt stoppa tillgång till allt material från publikationen eller spärrar för nedladdning av flera forskningsdokument.

Dessa praktiker innebär att medlemsstater i EU när de implementerar artikel 3 behöver se till att utforma lagen så att text and data mining inte bara blir lagligt för forskare i teorin, utan även i praktiken. Till exempel tidsspärrar för hur lång tid en rättighetshavare får ta på sig att hantera krav på teknisk tillgång till sådant man har laglig rätt till.

Läs mer hos Communia och Julia Reda.

2560 819 Piratpartiet