Lund

Vår politik

Våra tre viktigaste vallöften i kommuvalet 2014 var:

  • Minska administrationsbördan i skolan och låt lärare vara lärare.
  • Uppmuntra utveckling och spridning av modern teknik, för att effektivt värna om miljön.
  • Digitalisera och tillgängliggör så stor del av kulturarvet som möjligt.

Skolpolitik

Piratpartiet vill skapa förutsättningar för kurser som gynnar digital läskunnighet, t.ex. analys av information och hårdvaruhantering. Detta innebär framför allt att fortbilda och rekrytera lärare, samt i vissa fall skjuta till medel. Programmering är redan förordat för lärare i matematik. Men även lärare inom slöjd, teknik och samhällskunskap behöver förståelse för digitalisering som samhällsprocess, där skolan behöver komma ifatt samhället i övrigt.

Det bör vara lättare att gruppera klasser efter kunskap snarare än ålder, med bakgrund i metoder som Mastery learning och Flipped classroom. En början vore att ge ökade möjlig­heter att tentera av avklarade kurser, och genom en läsa-, skriva- och räknagaranti, även för de elever som behöver avsevärt mer tid. Skollagens 3:e kapitel anger mycket tydligt att varje barn ”utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt”.

Låt lärare vara lärare. Detta innebär framför allt att vi bör anställa fler administratörer och specialpedagoger för att avlasta ordinarie lärare. Det innebär också att de tekniska hjälpmedlen för rutinuppdrag ska förbättras. För att elever med speciella behov ska uppnå en mer jämlik skolgång, ska kurser anordnas för kuratorer och specialpedagoger.

Ta kontroll över informationsflödena som rör utbildning. Idag outsourcas allt mer av hantering och flöden av information till aktörer som Google, till stor del på grund av kompetensbrist och problem med kollektivt handlande. Piratpartiet vill att skolhuvudmännen själva ska äga, förvalta och förstå den information man besitter om sina elever. Den informationen ska användas för att utveckla utbildningsmetodik, läromedel och administration inom skolans värld. Skolorna ska själva kontrollera de läromedel och system man använder.

Vård och omsorg

Vårdorganisationen ska utgå från medborgarens behov och förutsättningar, inte organisationens. IT-system i äldrevården ska vara utformade med användaren i centrum. Boende på äldreboenden ska ha tillgång till god internetuppkoppling.

Piratpartiet vill att de äldre får möta samma personal i högre utsträckning än de får idag. Vår målsättning är mer tid till mänskliga möten. Som en möjlig väg dit vill vi utreda Trelleborgs­modellen med AI-baserad handläggning.

Vi vill införa en digital närhetsprincip, så att digitala tjänster verkar parallellt med analoga.

Vi behöver värna om den psykiska hälsan. Vi föreslår bland annat möjlighet till regelbundna kuratorsbesök för elever i grundskolan.

Kultur och fritid

De skånska kommunerna ska ha en god digital närvaro. All offentlig konst ska vara laglig att fotografera och sprida bilder av, så att panoramafrihet råder.

Piratpartiet vill se ett mer jämlikt fördelat föreningsstöd som gynnar en bredd av föreningar inom idrotts- och kulturliven. Vi vill sänka trösklarna för föreningar att bedriva sin verksamhet genom ett bredare lokalutbud och att det blir enklare för föreningar att dela på lokaler.

Kom­mu­nerna ska se till att de upphovsrättsfria delarna av vårt kulturarv görs enkelt till­gängliga digitalt, till exempel i biblioteken, bland annat via projekt Runeberg och Gutenberg. Off­ent­ligt finansierad kultur ska inte låsas in utan bör i största praktiska mån vara tillgänglig för allmänheten.

Miljö och teknik

Kommunernas transporter bör vara förberedda för för fossilfri drift, t.ex. med eldrift eller syntetiska bränslen. Utmaningarna inom klimat och övrig miljö är globala. Därför är den största insats vi i Skåne kan göra att skapa möjligheter till utveckling, spridning och användning av miljövänligare teknik. Ger man människor friheten att förbättra sin miljöpåverkan väljer de att göra det.

Integration

Piratpartiet vill ge personer som fått uppehållstillstånd och väntat på besked om kommunplacering över 12 månader möjlighet att bo kvar på befintlig ort. SFI-utbildningen ska i högre utsträckning anpassas till individens kunskapsnivå och kunna påbörjas redan dag ett.

Stadsplanering

Kommunerna ska förbättra sin digitala kommunikation om vad som pågår i kommunen. Framför allt vill vi erbjuda digitala visualiseringar av byggnadsplaner där medborgare i hög utsträckning kan lämna förslag och tycka till i direkt anslutning till visualiseringen.

Piratpartiet vill se till att Lund snarast får bästa förutsättningar för en självkörande och eldriven fordonsflotta. Kommunens vägnät bör utvecklas för att förbättra förutsättningarna för att ställa om både privat och offentlig trafik till framtidens trafiksystem. Till att börja med bör kommunen införa satsningar för eldriven kollektivtrafik och hjälpa till med omställningen från fossila bränslen till eldrivna fordon.

Vid nybyggnad i Lund stad måste vi prioritera bevarandet av befintliga grönområden och bör därmed främst bygga på höjden. Förtätningar av Lund bör ske blandat över hela Lund och inte bara i ett område. Lund bör vara en internationell stad med information tillgänglig på de vanligaste språken.

Lund behöver fler studentlägenheter med rimliga hyror. Genom Lunds sydliga läge, kan det vara lönsamt med solpaneler på kommunala byggnader.

Integritet

Kommunernas data ska vara fri, öppen och tillgänglig genom API:er och portaler. Detta gäller t.ex. miljö- och trafikdata. Det behöver därför utvecklas en tydlig och enkel metod så medborgaren kan ta del av vilken personligt identifierande information som kommunerna lagrat och hur den använts. Verka för att medborgaren ska kunna få alla sina ärenden, kunskap om sig själva, etc. tillgängliga och ett ökat inflytande över sin offentliga identitet.

Framtidssäkra och rusta upp informationsinfrastrukturen genom att t.ex. införa IPv6 på bred front. Perspektivet på informationshantering ska vara från individernas behov istället för myndigheternas. Hanteringen av per­son­lig information inom kommunerna måste vara säker och i strikt enlighet med principerna i dataskyddsförordningen GDPR.

Kollektivtrafik

Som en satsning på omställning till mer hållbara transportsätt vill Piratpartiet att kommunen inför ett system där medborgare har möjligheten att dela elbilar med kommunen.

Kommunen bör avstå från ytterligare utbyggnader av spårvägen, åtminstone tills första delen har färdigställts och utvärderats.

Medborgarförslag

Lund har relativt nyligen omarbetat medborgarförslagen, vilket inte längre garanterar att Kommunfullmäktige behandlar förslagen. Vi föreslår att utveckla en bättre portal för medborgarförslag, där detta, mer lagligt förankrade begrepp används. Där bör också till exempel budgeten göras tillgänglig i interaktiv form.

Systemet för stöd till ideella föreningar behöver ses över för att undvika onödig administration – t.ex. går en stor del av stödet till idrottsföreningar i Lund åt till att betala lokalhyror, så att pengarna går tillbaka till kommunen igen.

Piratfikor i Lund

Lund är värdstad för piratrörelsens äldsta återkommande arrangemang – söndagsfikorna på Winstrupsgatan 1! Vi ses normalt sett varannan söndag klockan 15:00 för att diskutera politik, planera för kommande valrörelser och umgås. Det går ut mail till alla pirater i Skåne om fikorna innan de äger rum, som en påminnelse.

Vi siktar på att ta mandat i kommunfullmäktige efter valet 2022. Vill du hjälpa oss att nå dit? Hör av dig till styrelsens ordförande Jan-Erik Malmquist.

Att bli medlem i Piratpartiet samt Ung Pirat är enkelt, helt gratis samt går snabbt. Klicka in dig på blipirat.nu och fyll i dina uppgifter. Klart! Du kan såklart välja själv vilka avdelningar du vill vara medlem i. Logga in i PirateWeb och justera efter egna preferenser, så kan du bli medlem i Piratpartiet Lund.

Protokoll och dokument

Kontakt

Om du har frågor eller vill engagera dig i Piratpartiet Lund – skicka då ett mail till styrelsens ordförande Jan-Erik Malmquist.

Dela

Delta

Donera

Inför kommunvalet 2022 behöver vi hjälp med att ta tag i våra kanaler för sociala medier – är du den person vi behöver? Hör av dig till styrelsens ordförande Jan-Erik Malmquist.

Vi ses regelbundet för att fika tillsammans, diskutera politik och planera framtida arrangemang. Vi ses alltid på Winstrupsgatan 1 i Lund – inne på innergården. Knacka på rutan så släpper vi in dig.

Såhär kan du stödja Piratpartiet i Lund: swisha till Piratpartiets konto – 1231792159 – och märk donationen ”Lund”.

Senaste nytt

28 november 2019 — Julmiddag i Lund

[Lokalt] Ännu ett år har gått och alltså är det ännu en gång dags för traditionsenlig julmiddag med Skånepiraterna i Lund!

Läs mer..»

20 augusti 2019 — Piratstudenterna Lund uppstartat igen!

[Aktivism] Föreningen är ansluten till Ung Pirat och föreningens syfte är att: "I olika former bedriva opinionsbildningen och verka för spridning av piratrelaterade idéer och piratrörelsens principer inom den akademiska världen i allmänhet och bland Lunds studenter i synnerhet. Vidare att...

Läs mer..»

22 juni 2019 — Piratfika i Lund 23/6

[Aktivism] Vi ses på stortorget 15:00 vid den stora piratflaggan för att äta glass och planera hösten tillsammans.

Läs mer..»

24 april 2019 — Valupptakt i Lund

[Aktivism] Ladda upp för en intensiv EU-valskampanj med nya och gamla pirater och kandidater under en lördagseftermiddag fullspäckad av konkreta aktivismtips och kampanjpepp!

Läs mer..»

18 april 2019 — Valupptakter i april

[Aktivism] Valupptakter hålls i Göteborg 22/4, Umeå 26/4, Stockholm 27/4 och Lund 28/4.

Läs mer..»