Lund Header 3000x1000px

Piratstudenterna Lund uppstartat igen!

Föreningen är ansluten till Ung Pirat och föreningens syfte är att: ”I olika former bedriva opinionsbildningen och verka för spridning av piratrelaterade idéer och piratrörelsens principer inom den akademiska världen i allmänhet och bland Lunds studenter i synnerhet. Vidare att vara en social samlingspunkt för studenter med intresse av piratideologin”.

Styrelsen är följande:

  • Ordförande: Jakob Sinclair
  • Sekreterare: Mattias Rubenson
  • Kassör: Måns Magnusson
  • Ledamot: Andreas Erlström
  • Ledamot: Ivan Carlestam
  • Ledamot: Maj Stenmark
  • Ledamot: Martin Jakobsson
  • Ledamot: Philip Johansson
  • Ledamot: Samuel Eriksson

Protokoll och stadgar kommer att finnas tillgängliga på dokumentarkivet.

Under resten av året så kommer Piratstudenterna Lund att anordna föreläsningar och vi kommer även att vara med på Hälsningsgillet. Hoppas vi ses där och ifall du är intresserad av att gå med eller hjälpa till så kan du kontakta ordförande här: jakob.sinclair@ungpirat.se

Mvh,
Jakob Sinclair
Ordförande för Piratstudenterna Lund

2560 853 Piratpartiet
Sök efter...