Pirat-TV om ansiktsigenkänning och digitala val - med mera!