Pirat-TV om ansiktsigenkänning och digitala val - med mera!

I veckans Pirat-TV pratar Christian och Otto om en mängd olika ämnen, bland annat ansiktsigenkänning, digitala val och narkotikapolitik.