Katarina 2

Debattartikel: Dags för regeringen att ta ställning till TERREG

Vår partiledare Katarina Stensson skriver i Altinget om regeringens (icke-)ställningstagande till TERREG.

”När nu det politiska trycket höjs i förhandlingarna vill vi veta hur den svenska regeringen utnyttjar medborgarnas mandat att förhandla i trilogerna om TERREG.

Frågan om TERREG lyftes i justitieutskottet i oktober 2018 och EU-nämnden månaden därpå. Där gav samtliga partier sitt stöd för den linje som regeringen uttryckt i promemoria 2018/19:FPM6: stöd för kommissionens förslag.

Piratpartiet har ett antal frågor gällande exakt vilken linje regeringen driver i förhandlingarna om TERREG:

1. Står regeringen bakom kommissionens förslag i artikel 6 av TERREG: att nätplattformar ska implementera förebyggande åtgärder som förhindrar spridning av terrorisminnehåll, i praktiken genom uppladdningsfilter?

2. Står regeringen bakom kommissionens förslag i artikel 5 av TERREG: att myndigheter ska få rätten att anmäla innehåll till plattformar att granska mot sina användaravtal, i praktiken en privatisering av rättskipningen?

3. Står regeringen bakom kommissionens förslag i artikel 4 av TERREG: att myndigheter ska få rätten att beordra plattformar att ta bort angivet material inom en timme, i praktiken ett förbud mot hobbyverksamhet eller småskaliga företag inom plattformssektorn?

4. Står regeringen bakom kommissionens förslag i artikel 4 av TERREG: att utländska myndigheter ska få rätten att besluta vad som ska tas bort från svenska plattformar, i praktiken utländsk kontroll av svenskars yttrandefrihet?

TERREG är en viktig fråga för internets framtid i Europa. Att vi medborgare inte vet vilken politik som förs i vårt namn i frågan är under all kritik – om vår regering arbetar för att införa uppladdningsfilter på internet och utländsk kontroll över vår yttrandefrihet, är det något vi förtjänar att veta.”

Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet

Läs hela artikeln på länken nedan:

https://www.altinget.se/sakerhet/artikel/piratpartiet-dags-for-regeringen-att-ta-stallning-till-terreg

1000 452 Piratpartiet
Sök efter...