Join the swarm:

katarina_2

Katarina Stensson intervjuad i Tidningen Syre

Tidningen Syre rapporterar om förslaget om att utöka FRA-lagen så att myndigheten även får tillstånd att övervaka all kommunikation mellan svenskar, inom Sverige.

Enligt Katarina Stensson ledde dåtidens kritik mot FRA-lagen till fyra viktiga revideringar, eller löften som hon kallar det, för att skydda enskildas privatliv.

– Av de fyra tillägg som förhandlades fram återstår bara ett: Att FRA inte aktivt ska övervaka kommunikation mellan svenskar. Övriga tre löften har brutits. De handlade om dels att polis och myndigheter inte skulle få tillgång till FRA:s insamlade data, vilket Säpo fick redan efter ett par år. Dels att datan inte skulle delas med andra, vilket Edward Snowdens avslöjande visade att FRA gjort. Dels att FRA årligen skulle granskas. Det görs men det blir inga konsekvenser om fel upptäcks.

Hon ser flera orsaker till att debatten om övervakningssamhället uteblir.

– Människor upplever ett ökat hot i världen och det skapas en stämning att vi med alla medel måste motarbeta hoten. Dessutom har integritetskränkningar blivit en mer normal del av samhället genom sociala medier och företag som kartlägger våra köpvanor. Så många kan tänka att kan det användas av kommersiella krafter kan polisen också göra det. Det kan kännas som att det inte går att undvika, man har gett upp. Men i stället ska vi tänka: Hur kan vi stärka den personliga integriteten på alla områden, säger Katarina Stensson.

Läs hela artikeln på länken nedan.

1000 452 Piratpartiet