Samsung Digital Camera

Sveket om FRA-lagen fullbordas

En närmast enhällig riksdag har uttalat stöd för att utvidga FRA-lagen så att myndigheten får tillåtelse att övervaka alla svenskars telefoni- och internetvanor. Trots att man 2008 lovade att detta aldrig skulle ske.

Demonstration mot FRA

2008 röstades FRA-lagen igenom efter en våg av stora protester. Då lovade man högtidligt att FRA aldrig skulle spana på svenskar och att lagen bara handlade om att spana på yttre hot.

Vi i Piratpartiet påpekade redan då hur stort hot mot vårt privatliv lagen utgjorde. Trots allt passerar ju nästan all vår internettrafik Sveriges gränser, även om vi besöker svenska hemsidor. FRA fick alltså med FRA-lagen från 2008 laglig möjlighet att övervaka nästan allt svenskar gjorde på nätet.

Nu föreslår alltså en samlad riksdag (utom Vänsterpartiet) att vidga FRA-lagen så att myndigheten också får spana på svenskar. FRA ska få rätten att avlyssna alla telefonsamtal, läsa alla mail, samla all gps-data från våra mobiler, allt ljud som smarta högtalare spelar in, och så vidare och så vidare.

FRA, en myndighet som redan 2008 erkände att man bröt mot lagen genom att avlyssna svenskar.

FRA, en myndighet som samarbetar med amerikanska NSA, en aktör som gjort mer än någon annan för att urholka vårt privatliv, vilket Snowdens avslöjanden kartlagt.

FRA, en myndighet som kontinuerligt sen 2008 prickats av alla tillsynsaktörer – Riksrevisionen, SIUN och Datainspektionen, för medvetna och omedvetna lagbrott och felaktiga hanteringar av personuppgifter.

Det här är inte en myndighet som behöver större resurser och utökade befogenheter; det här är en myndighet som behöver utredas!

FRA:s generaldirektör håller med oss – förslaget om att utvidga FRA-lagen är vidrigt!
2560 1920 Piratpartiet
Sök efter...