Join the swarm:

TERREG header

TERREG: gränsöverskridande censurkrav och en-timmesregeln

TERREG kräver att den som har en nätplattform ska ta bort material inom en timme från att det flaggas som terrormaterial.

”Within [one hour], online services that allow user-generated content such as comments or videos would have to respond to orders and remove objectionable content from their platform. This would apply to all services operating in Europe […].”

Netzpolitiks sammanfattning

Att kunna ta bort material inom en timme, dygnet runt hela veckan, är omöjligt för många av de personer som driver internets många olika hemsidor och plattformar. Det smala undantag från regeln som EU-parlamentet försöker förhandla sig till i den pågående trilogen ger inte tillräcklig juridisk säkerhet för att skydda småföretag, ideella organisationer och individer som driver tjänster på internet.

Nättjänster ska ta bort material, oavsett vilket EU-land som är ursprung till att det flaggas som terrormaterial. Eftersom EU-länderna inte är överens om vilka organisationer som är terrorister leder detta till en race to the bottom vad gäller yttrandefrihet i Europa. Alla EU-länder kommer få leva med alla andra EU-länders terrordefinitioner. TERREG begränsar inte tillräckligt vad som omfattas av rubriken ”terrormaterial”.

Svenska nätplattformar kommer alltså behöva censurera material om katalanska separatiser (terrorism enligt Spanien) eller miljöaktivister (terrorism enligt Frankrike).

Dessutom finns inget krav i TERREG på att ett oberoende rättsväsende ska vara inblandat i kraven på censur. Lagen öppnar istället brett för att politiker av politiska skäl skickar så kallade take-down requests för material som inte alls utgör terrorism.

Instant removals: The Regulation empowers undefined ‘competent authorities’ to order the removal of particular pieces of content within one hour, with no authorisation or oversight by courts. Removal requests must be honoured within this short time period regardless of any legitimate objections platforms or their users may have to removal of the content specified, and the damage to free expression and access to information may already be irreversible by the time any future appeal process is complete.”

Yttrandefrihetsorganisationen Article19

Eftersom företagen som får material flaggat har så kort tid på sig att reagera och straffen ifall de inte följer korrekta borttagningskrav är så höga, så kommer (nästan) alla nätplattformar att rakt av ta bort allting som flaggas. Det är den enklaste, billigaste lösningen för dem.

”Both the extremely short timeframe and the threat of penalties are likely to incentivize platforms to err on the side of caution and remove content that is legitimate or lawful. This may have profound effects on the experience of rights violations and undermine the potential for meaningful remedies to be quickly activated”

FN:s särskilda rapportörer för yttrandefrihet, rätten till ett privatliv och skyddet av mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism

Vad betyder det här för dig?

>
  • Individer och små organisationer kan mycket väl komma att helt enkelt ta bort sina tjänster och plattformar från internet, snarare än att försöka vara redo 24/7 för att kunna behandla terror-flaggat material inom en timme från flaggning.

Vad betyder det här för samhället?

>
  • Yttrandefriheten begränsas när politiker ges möjligheter att censurera politiskt och annat material genom att kalla det för ”terrormaterial”, även om det ligger på en tjänst i ett land där materialet är lagligt.
  • Journalistik, utbildning, konst, forskning, aktivisters kampanjer och kontroversiella debatter om terrorism försvåras.
  • Sämre villkor för innovation: den här lagen drabbar framför allt små europeiska nätföretag. Det är ett litet fåtal företag som kan hantera terror-flaggningar dygnet runt inom en timme, som med TERREG får en säkrare position.

Läs mer om TERREG

2560 853 Piratpartiet