Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Meddelande från valberedningen

Annons från Valberedningen: 

Var med och bygg framtidens Piratparti!

Den 2 januari 2021 har Piratpartiet extra medlemsmöte, och då ska några tomma poster i styrelsen och valberedningen fyllas. På mötet ska följande väljas:

  • Tre styrelseledamöter med mandatperiod från mötets avslutande till sista december 2022.
  • Tre valberedare med mandatperiod från mötets avslutande till sista december 2021.

Vi i valberedningen söker nu efter dig, som kan tänka dig att sätta av lite tid och kraft för att ta ett av dessa uppdrag, och hjälpa till att göra ett bra parti ännu bättre.

Styrelsen är partiets högsta beslutande organ mellan medlemsmötena, och leder partiets politiska och organisatoriska arbete. Av en styrelseledamot förutsätts att hon är med på 6-8 möten per år, läser handlingar till dessa, och deltar i styrelsens diskussioner i chattar/på mail däremellan. I alla fall en timme per vecka får man räkna med att det tar, förutom mötena.

Valberedningen ska inför varje medlemsmöte lägga förslag på lämpliga kandidater till de poster som ska väljas på mötet. Valberedningens arbete är därför främst koncentrerat till månaderna inför höstmötet, då man diskuterar, ringer runt och frågar folk, och intervjuar kandidater.

Har du frågor, kontakta valberedningen på valberedningen@piratpartiet.se

Du som är intresserad av någon av de här posterna, eller vill föreslå någon annan pirat till dem, gå in på https://piratpartiet.se/nomineringar/ och nominera senast 5 december.

3000 1000 Piratpartiet