Join the swarm:

TERREG header

Human Rights Watch kritiserar TERREG

Terrorförordningen, även känd som TERREG (TERror REGulation) eller TCO (Terrorist Content Online), är en slarvig, dåligt motiverad EU-lag med syfte att förhindra spridning av terrormaterial på nätet. Lagen kommer istället att leda till utbredd censur på internet. Piratpartiet arbetar i de pågående trilogerna för att förhindra lagens värsta avarter, som krav på uppladdningsfilter. Vi delar den kritik som Human Rights Watch framför.

Human Rights Watch (HRW) har varit kritiska till TERREG, en förordning om terrorisminnehåll online, sedan lagförslaget först presenterades av EU-kommissionen 2018.

Nu har HRW kommenterat situationen som TERREG befinner sig i, med ett avslut på trilog-förhandlingarna i sikte. HRW fokuserar i sin kritik på fem punkter:

  1. Vem bestämmer vad som ska tas bort?

Förslaget till TERREG ger ”competent authorities” möjligheten att bestämma att innehåll ska tas bort från plattformar på nätet. Det innebär att yttrandefriheten riskerar att hamna under politisk kontroll, varnar HRW för. De föreslår att begränsa ”competent authorities” till antingen opolitiska myndigheter eller domstolar.

Läs mer…

2. Vem är terrorist?

Definitionen av ”terrorism” i förslaget till TERREG är alldeles för vag och bred, enligt HRW. Detta kommer leda till censur av lagliga yttranden. Dessutom öppnar TERREG för att myndigheter i ett EU-land ska kunna censurera yttranden i ett annat, vilket skapar konflikter runt våra inom EU divergerande terrorist-klassificeringar.

Läs mer…

3. Entimmesregeln

En uppmärksammad del av TERREG är ”entimmesregeln”, alltså förslaget att plattformar som tar emot krav från myndighet på att något visst innehåll ska tas bort, måste hantera kravet inom en timme. Om de misslyckas väntar dryga böter. HRW oroar sig för att detta kommer leda till incitament för plattformar ska ta bort material i preventivt syfte, för att inte hmana i en sådan sits. Dessutom varnar de för att mindre tjänster inte kommer kunna hantera ett sådant krav.

Läs mer…

4. Uppladdningsfilter

HRW varnar för de uppladdningsfilter som föreslagits inom TERREG. Filtren ska stoppa uppladdningar av terrormaterial. HRW pekar ut att sådana filter är ökända för att censurera mer än avsett och att uppladdningsfilter kommer leda till begränsad tillgång till material som är av värde för journalister, forskare och människorättsbevakare.

Läs mer…

5. ”Referrals”

”Referrals” syftar på den del av TERREG som låter myndigheter kräva att plattformar granskar innehåll mot sina användarvilkor. Det öppnar dörren för myndigheter att rapportera sådant som inte klassas som terrorisminnehåll av TERREG, men som ändå kan bedömas bryta mot plattformarnas ofta otroligt vaga och breda användaravtal. HRW vänder sig mot att på detta sättet göra Big Tech till kvasi-juridiska auktoriteter. De varnar också för att plattformar som tar emot en ”referral” kommer pressas att alltid ta bort åsyftat material, utan att granska det, vilket kommer leda till censur och ett brott mot rättsprinciperna om ”due process”.

”Online platforms should not act as quasi-judicial bodies, and pressing them to review content in this manner could easily lead to over-censorship and inadequate process.”

Human Rights Watch

Läs mer om TERREG

2560 853 Piratpartiet