Join the swarm:

TERREG header

TERREG: Trilogerna fortsätter

Terrorförordningen, även känd som TERREG (TERror REGulation) eller TCO (Terrorist Content Online), är en slarvig, dåligt motiverad EU-lag med syfte att förhindra spridning av terrormaterial på nätet. Lagen kommer istället att leda till utbredd censur på internet.

Idag, torsdag 29 oktober, fortsätter trilogerna om TERREG. Då ska parlamentet och ministerrådet diskutera det senaste förslaget från det tyska ordförandeskapet.

Vad som lanserats som ett kompromissförslag är dock fortfarande ett väldigt farligt förslag för internets framtid och våra medborgerliga rättigheter. Tyvärr riskerar vi att se parlamentets förhandlare kapitulera och ge efter för ministerrådets (inklusive Sverige!) och kommissionens krav på filter. Frankrike verkar driva på hårdast för filter.

Sex kvarvarande problem i ”kompromiss”-förslaget

>
  1. Definitionen av terrormaterial som ska tas bort från internet är fortfarande alldeles för bred och innehåller bland annat sådant material som används av terrorgrupper för rekrytering. Har du filmat ett terrordåd i dokumenterande syfte och en terrorgrupp sedan inkluderar din film i ett rekryteringsmontage – då kan din video falla under förordningens definition av terrormaterial.
  2. Principen är fortfarande att censurera först, kontrollera sedan. Även under det tyska ordförandeskapets förslag ska material tas bort när det rapporteras som terrormaterial, och sedan erbjuds möjlighet att överklaga detta. Men det är tvärtemot hur fundamentala rättigheter som yttrandefriheten normalt ska hanteras – det är stater som gör inskränkningar i individens rättigheter som behöver motivera sitt agerande; inte individen som använder sina rättigheter!
  3. Kravet på att rapporterat material ska tas bort inom en timme kvarstår.
  4. Omskrivningarna för uppladdningsfilter blir allt fler, men kärnan i förslaget om att alla plattformar måste implementera automatiska filter som censurerar potentiellt terrormaterial kvarstår. ”Filter” har blivit ”proactive measures” som har blivit ”specific measures”. Vi vet vad som menas.
  5. Myndigheter som ska kunna begära att material tas bort inom en timme har fortfarande inte krav på sig att vara oberoende.
  6. Myndigheter har fortfarande möjligheten att kringgå rättsväsendet genom att kunna hänvisa till plattformars användaravtal istället för lagen, när de begär att plattformar ska ta bort material. Vi kan inte acceptera en sådan privatisering av rätten!

Piratpartiet om TERREG

>

Vår kamp mot nätcensur och för informationsfrihet måste fortsätta! Vi vill inte leva i en värld där godtyckliga beslut som är omöjliga att granska avgör vad vi kan säga och läsa på nätet. Felbenägna, hemliga filter kan inte tillåtas att begränsa våra möjligheter att yttra oss.

Därför slåss vi för ett fritt internet även detta år, och nästa år, och så länge det behövs. Hjälp oss stoppa planerna på att filtrera internet. Hjälp oss stoppa TERREG!

Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet

Vad säger forskare?

>

The use of the internet for recruitment and the dissemination of violent extremist materials raises significant policy challenges for public authorities and internet services alike. Freedom of expression has an important role to play in shaping regulation and industry policies. It is clear from the above that the TERREG proposal creates substantial risks with respect to freedom of expression that should be addressed before its adoption.

Joris von Hoboken, professor i juridik vid Bryssels universitet

Taking all the issues into account, one must conclude that the proposal, in its current form, creates multiple risks for removal of legal content. The proposal, therefore, poses a serious risk to fundamental rights protected by the EU Charter, in particular the right to freedom of expression and access to information. It must be concluded, therefore, that the proposal does not strike a fair balance between the public interest objectives and the fundamental rights involved.

Alexandra Kuczerawy, doktor i juridik

Vad säger civilsamhället?

>

The latest compromise of the German Presidency on the draft regulation on the proposal for a regulation on preventing the dissemination of terrorist content onlineraises great concerns regarding media freedom and fundamental rights among media and journalists’ organisations. In the view of the European Federation of Journalists (EFJ) and media organisations including the European Newspaper Publishers’ Association (ENPA), European Magazine Media Association (EMMA) and the European Publishers Council (EPC), the latest leaked draft is detrimental to media freedom and journalists’ protection of sources

European Federation of Journalists

Current proposals do not go far enough: mandatory automated censorship is not ruled out and cross-border removal orders could lead to a race to the bottom on the protection of freedom of expression. We urge EU lawmakers to listen to the concerns and recommendations of civil society to ensure that the draft Regulation fully respects fundamental rights.

Article19

”We fully support efforts to combat dangerous and illegal information on the internet, including through new legislation where appropriate. Yet as currently drafted, this Regulation risks inflicting harm on free expression and due process, competition and the possibility to innovate online”

Jimmy Wales, Tim Berners-Lee, Vint Cerf, Bruce Schneier med flera.

Automated measures make profound mistakes in assessing the societal, political, and historical context of a piece of content. To use more technical language, they are prone to so-called false positives, which means that they systematically suppress legitimate content and unjustifiably curtail the right to freedom of expression and information of online users. If the use of proactive measures in any shape or form is imposed on online platforms, the obligation will increase the number of swift removals without appropriate assessment of the content’s legality and will ultimately result in general monitoring of user-generated content.

Access Now

Läs mer om TERREG

>
2560 853 Piratpartiet