Join the swarm:

Terreg Header

TERREG: Exempel på ogenomtänkt lagstiftning

Vi pirater har ett par principer för bra lagstiftning. Den ska bygga på gedigen evidens och utredning, effektivt uppfylla sitt syfte utan stora negativa konsekvenser, och vara genomtänkt i sitt utförande. Tyvärr uppfyller TERREG inte några av dessa villkor.

Det fundamentala antagandet bakom TERREG är att terrormaterial på sociala medier radikaliserar personer och på så väg orsakar fler terrordåd och lidande. Oberoende forskning på terror-radikalisering av tyska medborgare har kommit fram till att den typen av radikalisering är en marginell företeelse. Istället är de främsta orsakerna till radikalisering till viss del bristande integration och framför allt inbäddning i radikala nätverk.

”We find only modest support for the integration deficit hypothesis, and meager support for the social media radicalization theory. Instead, the preponderance of evidence suggests that interpersonal ties largely drive the German foreign fighter phenomenon. Recruitment featured clustered mobilization and bloc recruitment within interconnected radical milieus, leading us to conclude that peer-to-peer networks are the most important mobilization factor for German foreign fighters.”

Sean Reynolds och Mohammed Hafez i Social Network Analysis of German Foreign Fighters in Syria and Iraq

TERREG följer bara något år efter det tidigare Directive on Combating Terrorism (mars 2017). Det är ett direktiv med ganska stort överlapp med den nu föreslagna terrorförordningen, framför allt i att medlemsländer i EU ska säkra ”prompt removal of online content constituting a public provocation to commit a terrorist offence”. Det finns alltså redan lagrum i EU som tvingar medlemsländerna att se till att uppmaningar till terrordåd ska försvinna från internet. Detta direktiv har inte utvärderats vare sig gäller effektivitet eller dess konsekvenser för våra grundläggande rättigheter.

Det saknas alltså evidens för att TERREG behövs. Man har inte utrett om nu existerande lagar är tillräckliga för att uppnå de mål man har med att reglera terrormaterial på nätet. När kommissionen presenterade TERREG ingick det inte heller någon sådan utvärdering där. Det är inte ett rimligt tillvägagångssätt.

”EU institutions must always ensure that all legislation is evidence-based, appropriately balanced, and consistent with human rights requirements. The undersigned do not believe the proposed Regulation meets these criteria.”

Medborgarrättsorganisationen Article19

I kommissionens konsekvensanalys för TERREG berättar man att bara 6% av de svarande i samrådet som föregick förordningsförslaget stött på något de identifierat som terrormaterial på nätet.

I Österrike publicerar man offentlig data över material som flaggats som terrorism till deras nationella direktlinje. 75% av det material som rapporteras där visar sig vara lagligt.

Skulle det vara så att de österrikiska siffrorna går att generalisera så skulle det innebära att de 6% som trodde sig sett terrormaterial förvandlas till 1,5% som faktiskt sett något terrormaterial på nätet. Hur stor andel av denna 1,5% som sedan också radikaliseras eller far illa av det terrormaterial de tar del av, det förtäljer inte kommissionens konsekvensanalys. En ganska stor brist, kan man tycka…

Att införa automatisk förhandcensur överallt på internet, öppna dörrarna för potentiell politisk styrning av vad som får synas online och inskränka våra medborgerliga rättigheter, för att stoppa radikalisering av en inte ens utrett liten andel av befolkningen, det är oansvarig lagstiftning.

”In this vein, the Special Rapporteurs express concern that this new legislative initiative comes before the first assessment of the impact of Directive 2017/541, including of its implications on fundamental freedoms, to be prepared by the Commission by 2021. This is even more consequential considering that there has been no a priori impact assessment in regards of the Directive.”

FN:s särskilda rapportörer för yttrandefrihet, rätten till ett privatliv och skyddet av mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism

Läs mer om TERREG

2560 853 Piratpartiet