Untitled Design(4)

Triloger om TERREG återupptas

Idag återupptas trilogerna om TERREG, där frågan om automatiska censurfilter ska avgöras. Grunden för trilogerna är det lagförslag som EU-kommissionen lagt fram, till vilket ministerrådet (medlemsländerna) och EU-parlamentet tagit ställning. Nu ska de tre parterna kompromissa fram ett gemensamt förslag. I den här texten omtalar vi alltså TERREG som ett konkret lagförslag, och då syftar vi på kommissionens förslag.

Vad är TERREG?

>

Terrorförordningen, även känd som TERREG (TERror REGulation) eller TCO (Terrorist Content Online), är en slarvig, dåligt motiverad EU-lag med syfte att förhindra spridning av terrormaterial på nätet. Lagen kommer istället att leda till utbredd censur på internet. Om inte massiva protester leder till förändringar i de pågående trilogerna kommer TERREG med största sannolikhet att röstas igenom under hösten 2020.

Sammanfattningen på vår informationssida om TERREG

Kommissionens lagförslag, vilket är grunden för de jämkningar ministerrådet och parlamentet arbetar med under trilogerna, gäller alla digitala plattformar där användare kan skriva kommentarer, ladda upp videor eller dela bilder. Förslaget innebär att plattformar ska ta bort material som rapporteras som terrorpropaganda inom en timme. De ska också implementera uppladdningsfilter som censurerar terrorpropaganda automatiskt.

Vad är status för trilogerna?

>

Femte Juli-stiftelsen sammanfattar läget innan denna fas i trilogerna inleds:

* Ministerrådet vill att oönskat material avlägsnas från nätets plattformar inom en timma. Parlamentet vill istället att detta skall ske så snart det är praktiskt möjligt.

* Ministerrådet vill ha uppladdningsfilter, främst för att hindra att material som en gång plockats ner från att laddas upp igen. Detta kräver granskning av allt som alla laddar upp. Parlamentet säger helt nej till uppladdningsfilter.

* Ministerrådet vill att en myndighet i ett land även skall kunna beordra nedtagning av material som finns på plattformar i andra länder. Parlamentet säger nej.

* Parlamentet vill ha ett undantag från nedtagning vad gäller journalistik, forskning, konst m.m.

Sedan tidigare är situationen sådan att parlamentet står på ena sidan i trilogerna, medan medlemsländerna (ministerrådet) och kommissionen står på andra sidan. De stora stridsfrågorna rör gränsöverskridande takedowns och automatiska uppladdningsfilter, vilket bekräftas i två läckta dokument från förhandlingarna. Dokumenten har publicerats av tyska netzpolitik.

Vill du läsa allt om de detaljerade positionerna som förhandlingsparterna intagit i trilogerna, så kan du göra det på vår EU-parlamentariker Patrick Breyers hemsida.

Commission and governments keep pushing for error-prone #uploadfilters and quick cross-border removals to target alleged terrorist propaganda.

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Automatiska uppladdningsfilter – kompromissas in bakvägen

>

TERREG introducerar krav på uppladdningsfilter som ska stoppa terrormaterial – notoriskt svårdefinierat – från att laddas upp till plattformar och tjänster på nätet. Kommentarsfält, videouppladdningar, profilbilder på sociala nätverk med mera kommer alla behöva ligga bortom filtrets censur.

”The Special Rapporteurs are also concerned that a general monitoring obligation will lead to the monitoring and filtering of user-generated content at the point of upload. This form of restriction would enable the blocking of content without any form of due process even before it is published, reversing the well-established presumption that States, not individuals, bear the burden of justifying restrictions on freedom of expression.”

FN:s särskilda rapportörer för yttrandefrihet, rätten till ett privatliv och skyddet för mänskliga rättigheter under kampen mot terrorism

Kommissionen och ministerrådet kräver att filterkravet ska vara en del av TERREG, medan parlamentet vill ta bort filterkravet. Redan i våras rapporterades att parlamentets chefsförhandlare Patryk Jaki var på väg att gå med på en kompromiss om filter. Från de läckta förhandlingsdokumenten kan vi se vad kompromissens strategi ser ut att bli.

Istället för att TERREG explicit ska kräva uppladdningsfilter föreslår man att skriva att plattformar ska vidta ”specific measures” för att förhindra att terrormaterial sprids. Dessa ”specific measures” måste vara ”effective”. Vad som uppfyller dessa krav ska avgöras av en europeisk myndighet, vilken då skulle kunna bestämma att bara uppladdningsfilter är gott nog.

Så kan man kompromissa bort uppladdningsfiltren, men sedan återintroducera dem bakvägen, vilket verkar vara parlamentets förhandlares målsättning.

Gränsöverskridande takedowns – svår stridsfråga

>

TERREG kräver att den som har en nätplattform ska ta bort material inom en timme från att det flaggas som terrormaterial.

”Within [one hour], online services that allow user-generated content such as comments or videos would have to respond to orders and remove objectionable content from their platform. This would apply to all services operating in Europe […].”

Netzpolitiks sammanfattning

Att kunna ta bort material inom en timme, dygnet runt hela veckan, är omöjligt för många av de personer som driver internets många olika hemsidor och plattformar.

Nättjänster ska ta bort material, oavsett vilket EU-land som är ursprung till att det flaggas som terrormaterial. Eftersom EU-länderna inte är överens om vilka organisationer som är terrorister leder detta till en race to the bottom vad gäller yttrandefrihet i Europa. Alla EU-länder kommer få leva med alla andra EU-länders terrordefinitioner. TERREG begränsar inte tillräckligt vad som omfattas av rubriken ”terrormaterial”.

Svenska nätplattformar kommer alltså behöva censurera material om katalanska separatiser (terrorism enligt Spanien) eller miljöaktivister (terrorism enligt Frankrike).

Dessutom finns inget krav i TERREG på att ett oberoende rättsväsende ska vara inblandat i kraven på censur. Lagen öppnar istället brett för att politiker av politiska skäl skickar så kallade take-down requests för material som inte alls utgör terrorism.

Instant removals: The Regulation empowers undefined ‘competent authorities’ to order the removal of particular pieces of content within one hour, with no authorisation or oversight by courts. Removal requests must be honoured within this short time period regardless of any legitimate objections platforms or their users may have to removal of the content specified, and the damage to free expression and access to information may already be irreversible by the time any future appeal process is complete.”

Yttrandefrihetsorganisationen Article19

Eftersom företagen som får material flaggat har så kort tid på sig att reagera och straffen ifall de inte följer korrekta borttagningskrav är så höga, så kommer (nästan) alla nätplattformar att rakt av ta bort allting som flaggas. Det är den enklaste, billigaste lösningen för dem.

”Both the extremely short timeframe and the threat of penalties are likely to incentivize platforms to err on the side of caution and remove content that is legitimate or lawful. This may have profound effects on the experience of rights violations and undermine the potential for meaningful remedies to be quickly activated”

FN:s särskilda rapportörer för yttrandefrihet, rätten till ett privatliv och skyddet av mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism

Både kommissionen och ministerrådet står bakom den här delen av TERREG. De vill att myndigheter i europeiska länder ska ha en direktlinje till nätplattformar så att material tas bort så snabbt som möjligt. För flera länder i EU utgör detta en så kallad ”röd linje”, alltså ett fundamentalt krav de inte kommer backa från under förhandlingarna.

Parlamentet har visserligen ställt sig bakom att plattformar (oftast) ska ta bort rapporterat material inom en timme, men vill införa vissa garantier för rättssäkerhet och yttrandefrihet. De vill att endast oberoende myndigheter – helst domstolar – ska kunna begära att material ska tas bort från en plattform.

Särskilt vill parlamentet att varje lands myndigheter bara ska kunna begära borttagning av material från plattformar i deras eget land.

Av allt att döma är det här den svåraste förhandlingspunkten i trilogerna om TERREG.

Vår EU-parlamentariker Patrick Breyer rapporterar på sin Twitter från trilogerna.

3000 1000 Piratpartiet
Sök efter...