Join the swarm:

Dsa

EU-parlamentet ställer sig bakom piraternas förslag om privatliv och stärkt konkurrens

Efter att tre av parlamentets utskott tyckt till om Digital Services Act (DSA) har nu parlamentet som helhet röstat fram en rapport som uttrycker vad man vill se i det lagförslag som kommissionen väntas lägga fram i december. Våra parlamentariker i European Pirate Party lyckades driva igenom flera av våra hjärtefrågor, så som stärkt skydd för privatlivet och krav på interoperabilitet för dominerande tjänster.

Flera av de positioner som Piratpartiet intagit i fråga om vad DSA borde innehålla är del av EU-parlamentets rapport, däribland:

Sammantaget utgjorde alltså omröstningen en stor seger för oss pirater. Men detta var bara första slaget i en lång serie politiska strider för att vinna kriget om DSA. Vi har inte ens fått se kommissionens faktiska lagförslag än.

Våra parlamentariker om omröstningen

>

“The European Parliament supports our demands to protect privacy online, to guarantee the right to anonymity and to limit the market power of tech monopolies by adopting rules on interoperability. Facebook and Twitter must give up their communication monopoly and allow communication with users of alternative platforms, and allow contacts to be maintained when switching between providers.

People have to take back control over their communication, their content must not be filtered, and they have to understand how their content and the content they see is being moderated and prioritized online. Only this way can we have a healthy open public discussion and fight back hatred and disinformation.”

Marcel Kolaja, vice ordförande för EU-parlamentet och EU-parlamentariker för det tjeckiska Piratpartiet
Marcel Kolaja i EU-parlamentet

“The European Parliament supports our demands to protect privacy online and offline, to guarantee the right to use digital services anonymously and to end the dominance of tech monopolies. In a tight vote, we asked the EU Commission to look into banning targeted advertising, which relies on unacceptable pervasive tracking and profiling of our digital lives.

Online content should not be filtered, too often upload filters have proven to be prone to errors. Facebook and Twitter must give up their communications monopoly and allow communication with users of alternative platforms and contacts to be maintained when switching between providers.

The protection of freedom of expression and privacy brings us a step closer to digital self-determination and is a clear economic advantage for small and medium-sized digital enterprises in the European Union.”

Patrick Breyer, EU-parlamentariker för det tyska Piratpartiet
Patrick Breyer tillsammans med vår partiledare Katarina Stensson

Vad är DSA?

>

Digital Services Act (DSA) är ett lagpaket från EU-kommissionen. Målsättningen är att skapa nya förutsättningar för mellanhänder på internet, anpassade efter de senaste tjugo årens utveckling. Stora, viktiga frågor om mellanhänders juridiska ansvar för användares kommunikation, särskilda krav på dominerande plattformar och eventuella filter av allt på internet kommer avgöras i DSA.

Digital Services Act kommer vara en av de viktigaste, mest fundamentala lagpaketen för vår digitala framtid, med konsekvenser för internet och vårt samhälle i flera decennier framåt.

Vad händer härnäst?

>

Nästa steg i processen är att EU-kommissionen presenterar ett förslag till lagtext. Detta förväntas komma i början av december. Därefter kommer EU-parlamentet och ministerrådet att ta ställning till kommissionens förslag. Det följs av så kallade triloger, där de tre parterna förhandlar om ett slutligt kompromissförslag, som sedan röstas om i parlamentet och ministerrådet.

2560 853 Piratpartiet