Join the swarm:

Digitaleurope

Parlamentets utskott tycker till om Digital Services Act (DSA)

Nu har tre av EU-parlamentets utskott (JURI, IMCO och LIBE) tyckt till om vad som borde ingå i EU-kommissionens förslag till DSA, som väntas komma i början av december. Parlamentets utskott har generellt tagit ställning för anonymitet, rättssäkerhet och konkurrens, vilket kommer möta andra aktörer som velat förbjuda effektiv kryptering, införa uppladdningsfilter med mera.

Vi har tidigare skrivit om LIBEs ställningstagande – generellt positivt, förutom att man tog ställning för uppladdningsfilter. Anmärkningsvärt var att Tomas Tobé (M) och Even Incir (S) röstade för uppladdningsfilter.

Vi har också uppmärksammat IMCOs ställningstagande. Det var starkare än LIBEs och lyfte bland annat vikten av interoperabilitetskrav på dominerande plattformar.

Nedan: Marcel Kolaja om omröstningen i IMCO

Nu har även det ansvariga utskottet JURI tagit ställning. Deras rapport kommer röstas om i parlamentets plenum inom kort, och blir om den går igenom hela parlamentets officiella position. I JURI har vår parlamentariker Patrick Breyer varit drivande och sett till att utskottet antagit en väldigt bra position i frågan, med bland annat interoperabilitetskrav, rätt till anonymitet och förbud mot uppladdningsfilter.

”The free exchange of opinions on the internet, consumer choice, the right to privacy and the basic principles of a global internet should be at the heart of any regulation of digital services. This is about our digital living space. When regulation global technology corporations, the Internet community expects Europe to assert freedom of expression instead of censorship machines; and privacy instead of surveillance capitalism.”

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Patrick Breyer kommenterar

>

”In all opinions, the European Parliament calls on the Commission to finally protect our privacy effectively online. The Digital Services Act must contain strict sector-specific provisions to prevent the misuse of personal data and identity theft. Every citizen should have the right to use Internet services anonymously. The permanent recording of our digital life must come to an end. With the Digital Services Act, Europe must enforce freedom of speech instead of censorship machines, privacy instead of surveillance capitalism and self-determination instead of technological paternalism vis-à-vis global technology companies!

According to the current legal situation, platforms are not obliged to monitor users online for potentially illegal behavior. But we have to extend this exclusion to also exclude the general filtering of user content. These unreliable censorship algorithms suppress countless legal statements (”overlocking”). Underpaid platform moderators cannot compensate for this. Law enforcement is the core task of the state!

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet (maskinöversatt)

Vad är DSA?

>

Digital Services Act (DSA) är ett lagpaket från EU-kommissionen. Målsättningen är att skapa nya förutsättningar för mellanhänder på internet, anpassade efter de senaste tjugo årens utveckling. Stora, viktiga frågor om mellanhänders juridiska ansvar för användares kommunikation, särskilda krav på dominerande plattformar och eventuella filter av allt på internet kommer avgöras i DSA.

Digital Services Act kommer vara en av de viktigaste, mest fundamentala lagpaketen för vår digitala framtid, med konsekvenser för internet och vårt samhälle i flera decennier framåt.

2560 853 Piratpartiet