Digitaleurope

Tomas Tobé (M) och Even Incir (S) röstar för uppladdningsfilter

EU-parlamentets utskott för medborgerliga rättigheter, rättvisa och inrikesfrågor (LIBE: Civil Liberties, Justice and Home Affairs) har i dagarna tagit ställning till Digital Services Act (DSA). Utskottets ställningstagande är på flera punkter positivt – till exempel genom att tydligt ta ställning mot vissa former av exploaterande övervakning – men tyvärr tar man ställning för ett generellt krav på uppladdningsfilter på digitala plattformar.

Mer specifikt så ställer sig utskottet bakom att nätplattformar ska ha filter vilka stoppar uppladdning av material som är likvärdigt med sådant som tidigare klassats som illegalt.

Det finns flera problem med detta:

  1. Hur ska mindre plattformar ha råd med dylika filter, när till och med världen största företag inte kan ta fram filter för det mer specifika syftet att stoppa återuppladdning av upphovsrättsskyddat material?
  2. Hur ska plattformar kunna bedöma vad som är likvärdigt material? Med tanke på incitamentsstrukturen kommer plattformar att hellre fälla än fria och censurera mer än vad de egentligen behövt.
  3. Material som i en kontext är illegalt kan vara legalt i en annan kontext (t.ex. journalistik eller kritik). Den typen av nyanser klarar inte filter av att hantera.

I utskottet sitter tre svenska EU-parlamentariker: Tomas Tobé från Moderaterna, Even Incir från Socialdemokraterna och Alice Bah Kuhnke från Miljöpartiet.

Både Tomas Tobé och Even Incir röstade för utskottets ställningstagande, medan Alice Bah Kuhnke – som del av den gröna gruppen – avstod från att rösta, precis som vår EU-parlamentariker Patrick Breyer.

Fullständig röstlista finns här.

2560 853 Piratpartiet
Sök efter...