Join the swarm:

digitaleurope

Utskottet för inre marknaden (IMCO) röstar om Digital Services Act

Vad är Digital Services Act?

>

Digital Services Act (DSA) är ett lagpaket från EU-kommissionen. Målsättningen är att skapa nya förutsättningar för mellanhänder på internet, anpassade efter de senaste tjugo årens utveckling. Stora, viktiga frågor om mellanhänders juridiska ansvar för användares kommunikation, särskilda krav på dominerande plattformar och eventuella filter av allt på internet kommer avgöras i DSA.

Digital Services Act kommer vara en av de viktigaste, mest fundamentala lagpaketen för vår digitala framtid, med konsekvenser för internet och vårt samhälle i flera decennier framåt.

DSA har påbörjat sin långa resa genom institutionerna

>

Varje lagpaket vandrar en lång resa genom EU-parlamentets olika utskott. DSA har påbörjat sin vandring med omröstningen i LIBE förra veckan, där Tomas Tobé (M) och Even Incir (S) röstade för uppladdningsfilter. Nu har turen kommit till IMCO, utskottet för den inre marknaden, som igår röstade om sin rapport om DSA.

IMCO antog en bättre rapport än LIBE, såväl den svenska parlamentarikern Arba Kokalari (M) som vår pirat i utskottet Marcel Kolaja (PPCZ) röstade för rapporten.

Yesterday, @EP_SingleMarket voted on the Saliba report on the #DigitalServicesAct. Fair compromises on many topics: notice & action, transparency, dispute settlement, interoperability.

Marcel Kolaja, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet

”In all documents the European Parliament is calling on the Commission to effectively protect our privacy online. The Digital Services Act needs to contain strict sector-specific rules to prevent personal data misuse and identity theft. Citizens shall be given the right to use internet services anonymously, and the permanent recording of our digital life shall come to an end. Europe needs to put an end to the age of surveillance capitalism!

The current rules exclude a legal obligation to generally monitor users online for potentially unlawful behaviour. But we need to expand this exclusion to rule out content filters. These unreliable censorship algorithms suppress countless legal speech (overblocking), and underpaid platform moderators cannot compensate for this. Law enforcement is the government‘s job and nobody else‘s!

We need to make the dominant players allow exchanging messages with alternative platforms. Overcoming the lock-in effect is key to opening social media platforms and messenging services for competition and true user choice (interconnectivity).

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet, kommenterar omröstningen i IMCO

Mer om Digital Services Act

>

Du kan läsa mer om DSA och vad Piratpartiet gör i frågan på vår översiktssida om DSA.

2560 853 Piratpartiet