Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Replik till Karin Pettersson: Piratpartiet har idéer för framtiden

På Aftonbladets kultursidor efterlyser Karin Pettersson ett parti med idéer för hur vi ska möta techjättarnas växande makt och detta fenomens konsekvenser för demokrati, integritet och den fria marknaden. Goda nyheter, Karin – Piratpartiet finns! Som en av Europas snabbast växande politiska rörelser har vi i snart femton år arbetat med att lyfta frågor om digitaliseringspolitiken till den europeiska agendan; men tyvärr finns det mycket kvar att göra.

Vi delar fullständigt din analys av våra ministrars oförståelse för den digitaliserade världens utveckling och deras pinsamma underdånighet gentemot företag som gjort allt annat än förtjäna sådant beteende från folkets företrädare. Så låt oss nu presentera ett par förslag från Piratpartiet på hur Sverige och EU istället borde möta digitaliseringen.

1. Lagstiftning som möter moderna monopol

>

Traditionell konkurrensrätt fokuserar för mycket på ägarstruktur och prisfixning. Vi förnekar verkligen inte dessa viktiga aspekter av att möta monopolmakt, men det krävs mer. Vi vill lagstifta om interoperabilitet och dataportabilitet, så att användare av monopolens tjänster fritt kan byta leverantör utan att förlora sina relationer till andra användare. Vi vill riva de murar som monopolen byggt runt sina tjänster för att låsa in sina användare och stoppa konkurrens. Då behöver vi också reformera de lagar som företagen använder för att bygga sina murar – bland annat upphovsrättens DRM-paragrafer.

2. Satsningar på att skydda individens integritet

>

Genom att satsa på utveckling och spridning av effektiv och lättanvänd kryptering skyddar vi individers integritet från alla möjliga aktörer, vare sig de är ute efter profilering, identitetskapningar eller att mata sina ansiktsigenkänningsalgoritmer. Detta är en särskilt viktig politisk fråga i en tid när både EU-tjänstemän och svenska ministrar pratar om att förbjuda kryptering.

Därutöver behöver vi stärka lagar som skyddar vår integritet, till exempel genom att komplettera GDPR med ePrivacy-förodningen. På tal om GDPR behöver vi effektivt upprätthållande av lagen – idag förhalar den irländska dataskyddsmyndigheten alla ärenden så att lagen i praktiken inte finns för jättarna. 

Dessutom måste staten sluta försämra vår informationssäkerhet genom att ständigt införa nya övervakningslagar – riv upp FRA-lagen, datalagringslagen och lagen om hemlig dataavläsning. Satsa på att skydda individers integritet istället för att förstöra den.

3. Investeringar i hållbar IT-infrastruktur

>

Staten spenderar stora summor på IT. En stor del av pengarna går till misslyckade projekt, men det mesta går åt för att underhålla system som det offentliga blivit inlåsta i på grund av bristfällig digitaliseringspolitik och dåliga upphandlingsrutiner för mjukvara. Vi pratar om många miljarder som hade kunnat göra stor skillnad för hur väl det offentliga fungerar, om bara politiker förstått att forma en vettig digitaliseringspolitik.

Genom nya riktlinjer för upphandlingar skulle staten kunna styra den digitala ekonomin i Sverige åt ett bättre håll, genom att ställa krav kring open source, interoperabilitet och öppna data vid upphandling av IT-infrastruktur. Med de stora offentliga resurser som läggs på offentlig IT finns makt att påverka digitaliseringen och stötta våra svenska/europeiska små digitala företag.

Piratpartiets politik utgår från en förståelse om att digitaliseringen kan mötas på andra sätt än genom traditionell vänstervurm för statlig suveränitet eller lika traditionell högervurm för kapitalets innovationskraft. Välkommen ombord, Karin!

3000 1000 Piratpartiet
Sök efter...