Nomineringar

Nomineringar till Höstmötet 2019

I formuläret nedan kan medlemmar av Piratpartiet nominera personer till Piratpartiets höstmöte i oktober 2019. Använd den mailadress som du har registrerad i PirateWeb för att vara säker på att din nominering kommer att hanteras. Om du är osäker vilken mailadress som du har registrerad, logga in i PirateWeb för att verifiera.


PartiledareVice PartiledareStyrelseledamotRevisorRevisorersättareOrdförande för MötespresidietVice Ordförande för MötespresidietValberedning

Nomineringstiden är fram till 22:a september

Är du nominerad och vill svara på din nominering? Maila till mötespresidiet så uppdaterar vi sidan varefter.

Kandidater till Partiledare, mandat 2019-2021 (1)
KandidatResponsMotiveringNominerad av


Kandidater till Vice Partiledare, mandat 2019-2021 (1)
KandidatResponsMotiveringNominerad av


Kandidater till fyllnadsval av Styrelseledamöter, mandat 2018-2020 (6)
KandidatResponsMotiveringNominerad av


Kandidater till Styrelseledamöter, mandat 2019-2021 (6)
KandidatResponsMotiveringNominerad av


Kandidater till Revisor, mandat 2020 (2)
KandidatResponsMotiveringNominerad av


Kandidater till Revisorersättare, mandat 2020 (2)
KandidatResponsMotiveringNominerad av


Kandidater till Ordförande för Mötespresidiet, mandat fram till nästa medlemsmöte (1)
KandidatResponsMotiveringNominerad av


Kandidater till Vice Ordförande för Mötespresidiet, mandat fram till nästa medlemsmöte (6)
KandidatResponsMotiveringNominerad av


Kandidater till Valberedningen, mandat 2020 (6)
KandidatResponsMotiveringNominerad av