Nomineringar

Nomineringar till Vårmötet 2020


Styrelseledamot 2020RevisorRevisorersättareOrdförande för MötespresidietVice Ordförande för MötespresidietValberedning

På den här sidan kan du se vilka personer som är nominerade till de fyllnadsval som kommer hållas på Piratpartiets vårmöte 2020.

Är du nominerad och vill svara på din nominering? Maila till mötespresidiet så uppdaterar vi sidan varefter.

Nominerade till Styrelseledamöter, mandat 2020 (fyllnadsval) (3)

KandidatResponsMotivering

Nominerade till Revisor, mandat 2020 (fyllnadsval) (1)

KandidatResponsMotivering

Nominerade till Revisorsersättare, mandat 2020 (fyllnadsval) (2)

KandidatResponsMotivering

Nominerade till Ordförande för Mötespresidiet, mandat fram till nästa medlemsmöte (1)

KandidatResponsMotivering

Nominerade till Vice Ordförande för Mötespresidiet, mandat fram till nästa medlemsmöte (6)

KandidatResponsMotivering

Nominerade till Valberedningen (fyllnadsval), mandat 2020 (6)

KandidatResponsMotivering
Otto LarssonGodkänt