Join the swarm:

saveencryption

Ännu en attack på kryptering

Ministerrådet har inlett en procedur för att lägga fram ett lagförslag om att försvaga kryptering i EU. Österrikisk media har läckt dokumentet, som är väldigt vagt formulerat, men verkar följa trenden i årets angrepp på kryptering. Målbilden verkar vara att företag som levererar kommunikationstjänster måste kunna läsa alla meddelanden, vilket alltså inneburit ett de facto förbud mot effektiv end-to-end-kryptering.

Att förslaget kommer precis efter ett par uppmärksammade terrordåd är ingen slump. Det är typiskt våra europeiska stater att utnyttja terrordåd – som inte kunnat förhindras genom massövervakning – för att driva igenom övervakningslagar.

Piraterna i parlamentet kommenterar

>

“It is technically impossible to grant access to securely encrypted communications solely for ‘lawful’ purposes. As soon as messaging services allow for the decryption of private communications, for instance by implementing backdoors or providing master keys, the security of communications is broken once and for all – not only for the ‘legitimate’ purposes envisioned by the national governments,”

Mikuláš Peksa, EU-parlamentariker för det tjeckiska Piratpartiet och ordförande för det europeiska Piratpartiet

“Contrary to what is argued by the Presidency, there is no middle-way between upholding the ‘fundamental rights and the digital security of governments, industry and society’ and the breaking of secure end-to-end encryption. Therefore, we demand strict rejection of the proposal by the national government’s representatives. We ask European citizens to help us now and contact their governments immediately,”

Markéta Gregorová, EU-parlamentariker för det tjeckiska Piratpartiet

“There is no such thing as a ‘partial backdoor’ to online communications. The security of all our communications must be given priority. This has been the clear position of the European Parliament since 2017, and it is also the biggest priority of the Pirates,”

Marcel Kolaja, vice ordförande för EU-parlamentet och EU-parlamentariker för det tjeckiska Piratpartiet

“Contrary to what governments would have us believe, we have to choose between interception and security. Those who want to sacrifice secure encryption in order to enable eavesdropping will destroy the protection of private secrets, business secrets and state secrets, and open the door to mass-spying by foreign intelligence services as well as hacker attacks,”

Patrick Breyer, EU-parlamentariker för det tyska Piratpartiet
Våra EU-parlamentariker. Från vänster: Mikuláš Peksa (PPCZ), Patrick Breyer (PPDE), Markéta Gregorová (PPCZ) och Marcel Kolaja (PPCZ)

Läs mer hos Femte Juli, Marcel Kolaja och Europeiska Piratpartiet.

3004 992 Piratpartiet