Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Styrelsemöte 8-9 februari

Agenda

Här kan du läsa uppdaterad version av mötets agenda.

Preliminär agenda för mötet:

 1. Mötets öppnande
  1.1 Fastställande av röstlängd
  1.2 Val av mötesfunktionärer
  1.3 Eventuella adjungeringar
  1.4 Fastställande av dagordning
  1.5 Eventuella PC-beslut
 2. Rapporter
  2.1 Partiledarens rapport
  2.2 Partisekreterarens rapport
  2.3 Rapport från ekonomiansvarig
 3. Diskussionspunkter
  3.1 Strategi
  3.1.1 Övergripande strategi och vision
  3.1.2 Strategiska arbetsgrupper
  3.2 Almedalen 2020
  3.3 Principprogrammet
 4. Beslutspunkter
  4.1 Vårmöte 2020
  4.1.1 Eventuella propositioner
  4.1.2 Datum och form för vårmötet
  4.1.3 Fyllnadsval av presidium
  4.2 Politiska arbetsgrupper
  4.2.1 Process för politiska arbetsgrupper
 5. Övriga frågor
 6. Mötets avslutande

Preliminärt schema

Lördag: Mötet börjar 12:00 och pågår ungefär till 18:00.
Söndag: Mötet börjar 10:00 och avslutas 17:00, med avbrott för lunch 13:00.

Agenda

Här kan du läsa uppdaterad version av mötets agenda.

Preliminär agenda för mötet:

 1. Mötets öppnande
  1.1 Fastställande av röstlängd
  1.2 Val av mötesfunktionärer
  1.3 Eventuella adjungeringar
  1.4 Fastställande av dagordning
  1.5 Eventuella PC-beslut
 2. Rapporter
  2.1 Partiledarens rapport
  2.2 Partisekreterarens rapport
  2.3 Rapport från ekonomiansvarig
 3. Diskussionspunkter
  3.1 Strategi
  3.1.1 Övergripande strategi och vision
  3.1.2 Strategiska arbetsgrupper
  3.2 Almedalen 2020
  3.3 Principprogrammet
 4. Beslutspunkter
  4.1 Vårmöte 2020
  4.1.1 Eventuella propositioner
  4.1.2 Datum och form för vårmötet
  4.1.3 Fyllnadsval av presidium
  4.2 Politiska arbetsgrupper
  4.2.1 Process för politiska arbetsgrupper
 5. Övriga frågor
 6. Mötets avslutande

Plats

Platsen för mötet är Winstrupsgatan 1 i Lund. Enklaste sättet att ta sig dit är att ta sig till Lund C och därifrån ta en kort promenad österut över Knut den Stores Torg. När du kommit fram får du antingen knacka på fönstret tills någon öppnar eller höra av dig till en person på insidan, då dörren är låst och larmad.

Preliminärt schema

Lördag: Mötet börjar 12:00 och pågår ungefär till 18:00.
Söndag: Mötet börjar 10:00 och avslutas 17:00, med avbrott för lunch 13:00.

Agenda

Här kan du läsa uppdaterad version av mötets agenda.

Preliminär agenda för mötet:

 1. Mötets öppnande
  1.1 Fastställande av röstlängd
  1.2 Val av mötesfunktionärer
  1.3 Eventuella adjungeringar
  1.4 Fastställande av dagordning
  1.5 Eventuella PC-beslut
 2. Rapporter
  2.1 Partiledarens rapport
  2.2 Partisekreterarens rapport
  2.3 Rapport från ekonomiansvarig
 3. Diskussionspunkter
  3.1 Strategi
  3.1.1 Övergripande strategi och vision
  3.1.2 Strategiska arbetsgrupper
  3.2 Almedalen 2020
  3.3 Principprogrammet
 4. Beslutspunkter
  4.1 Vårmöte 2020
  4.1.1 Eventuella propositioner
  4.1.2 Datum och form för vårmötet
  4.1.3 Fyllnadsval av presidium
  4.2 Politiska arbetsgrupper
  4.2.1 Process för politiska arbetsgrupper
 5. Övriga frågor
 6. Mötets avslutande

Helgen vecka 6 håller Piratpartiet styrelsemöte. Alla medlemmar i partiet är varmt välkomna att besöka styrelsemötet! Om du har frågor kring mötet kan du höra av dig till partiledare Katarina Stensson (katarina.stensson@piratpartiet.se eller @katarina i chatten).

Plats

Platsen för mötet är Winstrupsgatan 1 i Lund. Enklaste sättet att ta sig dit är att ta sig till Lund C och därifrån ta en kort promenad österut över Knut den Stores Torg. När du kommit fram får du antingen knacka på fönstret tills någon öppnar eller höra av dig till en person på insidan, då dörren är låst och larmad.

Preliminärt schema

Lördag: Mötet börjar 12:00 och pågår ungefär till 18:00.
Söndag: Mötet börjar 10:00 och avslutas 17:00, med avbrott för lunch 13:00.

Agenda

Här kan du läsa uppdaterad version av mötets agenda.

Preliminär agenda för mötet:

 1. Mötets öppnande
  1.1 Fastställande av röstlängd
  1.2 Val av mötesfunktionärer
  1.3 Eventuella adjungeringar
  1.4 Fastställande av dagordning
  1.5 Eventuella PC-beslut
 2. Rapporter
  2.1 Partiledarens rapport
  2.2 Partisekreterarens rapport
  2.3 Rapport från ekonomiansvarig
 3. Diskussionspunkter
  3.1 Strategi
  3.1.1 Övergripande strategi och vision
  3.1.2 Strategiska arbetsgrupper
  3.2 Almedalen 2020
  3.3 Principprogrammet
 4. Beslutspunkter
  4.1 Vårmöte 2020
  4.1.1 Eventuella propositioner
  4.1.2 Datum och form för vårmötet
  4.1.3 Fyllnadsval av presidium
  4.2 Politiska arbetsgrupper
  4.2.1 Process för politiska arbetsgrupper
 5. Övriga frågor
 6. Mötets avslutande
3000 1000 Piratpartiet