Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Nomineringar öppnar för vårmötet

Piratpartiets vårmöte för 2020 äger rum i början av April. Du kan hitta all tillgänglig information på vårmötessidan (uppdateras efterhand som vi närmar oss vårmötet).

Nu har nomineringsprocessen för vårmötet inletts. På vårmötet ska val hållas till styrelseledamöter, revisor, revisorsersättare, ordförande för mötespresidiet, vice ordförande för mötespresidiet och valberedare. Du kan nominera kandidater på vår nomineringssida.

Nomineringsfönstret stänger fyra veckor innan mötet börjar, det vill säga i början av mars.

3000 1000 Piratpartiet