Join the swarm:

kunskap_3000x1000px

Patent, öppen forskning och Coronapandemin

Coronapandemin aktualiserar många politiska frågor. En som inte uppmärksammats lika mycket som t.ex. den ekonomiska krisen är patentlagarna och frågan om vi ska bedriva öppen eller sluten forskning. Ena sidan av den politiska argumenterar för att färre och svagare patent skulle göra det enklare att sprida för Corona relevanta uppfinningar och att öppen forskning leder till bättre spridning och utveckling av kunskap och information. Till detta läger sällar sig Piratpartiet.

Andra är övertygade om att det enda sättet att skapa förutsättningar för ett snabbt vaccin mot Covid-19 eller bra tester vore att förlänga patent-tiderna.

The Open COVID pledge är ett löfte från flera stora innovatörer, universitet och organisationer (bl.a. IBM, Intel, Facebook, Amazon och Microsoft) att dela all information som kan hjälpa under Coronapandemin, utan att söka några patent eller upphovsrätt. Målet är att snabba på forskningen kring vaccin och andra hjälpmedel mot viruset.

The Open COVID pledge är ett väldigt välkommet och bra initiativ, som förhoppningsvis leder till att fler organisationer och universitet följer efter. Men att ett sådant initiativ ens behövde grundas från början visar hur stora problem dagens lagar runt patent och upphovsrätt är för effektiv forskning idag. Patent hindrar ofta innovation och ger enskilda individer och företag för stor makt över marknaden. Detta är särskilt tydligt problem när det gäller läkemedel. Upphovsrätt låser inne forskning och data så att färre forskare kan delta i det gemensamma kunskapssökandet.

Idémonopol är också problematiska ur ett rent humanitärt perspektiv. När idémonopolister tar ut höga priser för att täcka kostnaden för utveckling av exempelvis nya läkemedel eller grödor är priset ofta satt efter betalningförmågan i de rika länderna. Detta innebär att människor i fattigare delar av världen utestängs från många av utvecklingens frukter: De bästa medicinerna och härdigaste eller nyttigaste grödorna blir ett privilegium för människorna i den rika delen av världen. Friare kunskap och utnyttjande av innovationer bidrar därför till att minska ekonomiska klyftor både inom och mellan länder.
– Utdrag från Piratpartiets principprogram, stycke 2.2

Flera aktörer protesterar dock mot det här synsättet och argumenterar för längre skyddstider och att det ska vara lägre krav för att erhålla patent. Amerikanska Senatorn Ben Sasse vill ge ut patent som gäller i 10 år mer än vanligt (alltså en ökning med 50%!) och professor Adam Mossoff vill göra det ännu lättare för läkemedelssektorn att söka patent än det redan är, trots läkemedelssektorns systematiska missbruk av patentsystemet (t.ex. genom evergreening – att fuska sig till längre skyddstider).

Deras förslag hjälper ingen annan än de stora läkemedelsföretagens vinstmarginaler, de leder till allmänskadliga idémonopol och i slutändan högre kostnader för att bekämpa coronaviruset.

People who are actually engaged in real innovation know that the real breakthroughs and advancements don’t come from solitary geniuses having a eureka moment, but from the open sharing of information to bring in a variety of perspectives and to build upon the work of others. And yet, for years, some have drilled the myth of the lone inventor into people’s minds, along with the idea that we need to lock up ideas and knowledge to give those inventors ”incentive.” Yet, if the true advancements come from people sharing and building on each other’s ideas, this is the exact wrong approach. Now in the midst of a massive global pandemic we’re seeing the ridiculous outcome of people trying to abuse or expand exclusivities — which most actual innovators know will hinder, rather than help.

Techdirt

Piratpartiet vill istället se att de patent som utfärdas i samband med coronaviruset också beläggs med så kallade ”compulsory licensing”, vilka används för att tvinga patenthavaren att inte gör urskillning på vilka som får köpa rätten att producera den patentskyddade produkten. Dessutom åläggs den att lägga priset på licenser på en rimlig (låg) nivå.

Dessutom borde den som använder offentliga forskningspengar för att ta fram till exempel ett vaccin mot Covid-19 ska inte heller kunna patentera det och hålla det borta från vissa grupper.

Lika illa som de amerikanska förslagen runt patent är det kinesiska initiativet att kräva statligt godkännande för publicering av forskning runt Corona. En del redan publicerad forskning har man också försökt radera från internet. Vad vi behöver – precis som innan coronavirusets framfart – är istället öppnare forskning som publiceras fritt tillgängligt för alla. Vi behöver forskning som är fri att läsa och sprida. Det är ännu viktigare än vanligt under en pandemi.

CoronaVirusPapers är ett flera månader gammalt initiativ för att samla all forskning runt coronaviruset i ett fritt tillgängligt digitalt arkiv. De nyttjar Sci-Hub, det bästa verktyget för att fritt kunna läsa och dela forskning idag. Flera stora förläggare har nu gått ut med att de släpper upphovsrättsliga begränsningar kring forskning runt Corona tillfälligt, men det är absurt att vi som samhälle ska vara beroende av en liten grupp företags välvilja för att kunna bedriva effektiv, gemensam forskning.

Hur vi prioriterar forskningspolitiken under krisen påverkar hur livet kommer se ut efter att krisen är över. Ifall vi får ett patentskyddat vaccin med dyra läkemedel som följd blir det de som redan har det svårast att skydda sig från virusets följder som drabbas. Låt oss hoppas att ett eventuellt vaccin blir fritt att producera, precis som Polio-vaccinet, och att vi denna gång inte behöver förlita oss på enskilda aktörers välvilja.

2560 819 Piratpartiet