Join the swarm:

Terreg Header

TERREG: sämre förutsättningar för digital innovation och konkurrens

Bestämmelsen om att terror-relaterat innehåll skall plockas ner inom en timma är omöjlig att leva upp till för små och medelstora nätplattformar. Det är inte proportionerligt att ställa samma krav på några av världens största företag och någon som har en hobby-blogg.

Kravet på filtrering för att hålla redan identifierat terror-relaterat innehåll borta kräver filtrering av allt som alla användare laddar upp. Detta är svårt eller rent av omöjligt att hantera för små nätplattformar. De enda som möjligen kan möta kravet är dagens nätjättar, som därmed stärker sin dominans på marknaden ytterligare, en position de använder för att skada konsumenter och konkurrenter.

I ett öppet brev varnar en mängd internetpionjärer (t.ex. Tim Berners-Lee, uppfinnaren av webben) och förgrundsgestalter inom kampen för ett fritt internet (t.ex. Jimmy Wales, grundaren av Wikipedia) för hur TERREG kommer skada internet.

”We fully support efforts to combat dangerous and illegal information on the internet, including through new legislation where appropriate. Yet as currently drafted, this Regulation risks inflicting harm on free expression and due process, competition and the possibility to innovate online”

Jimmy Wales, Tim Berners-Lee, Vint Cerf, Bruce Schneier med flera.

Vi är i en situation där mer digital innovation och konkurrens behövs. Det är en allt mindre grupp företag som upptar allt större marknadsandelar och som inte utmanas i tillräcklig grad. Då är det sista vi behöver att höja trösklarna för att försöka konkurrera med dem. Istället borde vi sänka trösklarna genom att t.ex. explicit tillåta andra företag att skapa tjänster som är interoperabla med jättarnas.

Läs mer om TERREG

2560 853 Piratpartiet