Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Regeringen öppnar för att polisen ska få avlyssna icke-misstänkta

Till SVT har inrikesminister Mikael Damberg (S) sagt att man inte stänger dörren för att gå polisen till mötes i att tillåta avlyssning även av personer som inte är misstänkta för något brott.

I samma artikel lyfts också att polisen vill få större möjligheter att kringgå kryptering. Det är oklart exakt vad man eftersöker – referenser görs till hacket av Encrochat i somras – något som borde vara lagligt genom lagen om hemlig dataavläsning från i våras.

”Vi behöver en förändrad lagstiftning som ger oss större möjligheter att lyssna på krypterade telefoner”

Mats Löfving, biträdande rikspolischef

Oklarheten ökar misstanken om att man inte pratar om större möjligheter att kunna hacka misstänkta, utan om mer frontala angrepp på krypteringsmöjligheter för allmänheten. Detta tillhör allt mer det vanliga idag. Säpo har tidigare krävt att kommunikationstjänster ska förbjudas att tillhandahålla end-to-end-kryptering och alltså ska vara tvungna att kunna läsa alla meddelanden som skickas mellan användare. Det är ett krav som inrikesministern sagt att han överväger att tillmötesgå.

Tyvärr är hotet verkligare än bara inrikesministerns ord. Att förbjuda end-to-end-kryptering är också ett av förslagen som lyfts under förarbetet med Digital Services Act.

Tyska Netzpolitik dekonstruerar det kravet med all önskvärd tydlighet:

»Kryptering är inte bara allmänt förekommande på Internet, den är också viktig. Den skyddar konfidentialitet och äkthet mot allestädes närvarande attacker från alla – såväl underrättelsetjänster som brottslingar. Det finns ingen kryptering som kan de-krypteras av polisen i Berlin och Budapest, men inte av internetbrottslingar och ryska myndigheter. de Kerchove känner till detta dilemma, men han ignorerar det. Han kräver en ”optimal lösning” som gör det möjligt för användare att ”njuta av fördelarna med kryptering när det gäller integritet och dataskydd”, samtidigt som den europeiska polisen och underrättelsetjänsterna får tillgång till okrypterat innehåll. Han säger inte hur den lösningen ska se ut – eftersom den inte existerar. Han förnekar att han vill ha en statlig bakdörr, som enligt hans definition skulle vara ”permanent tillgång” för stater. Istället vill han ha åtkomst när polis och underrättelsetjänster begär ut  okrypterad data, vilket han kallar ”en ytterdörr”. Denna definitionsmässiga akrobatik förändrar inte det grundläggande problemet: kryptering skyddar antingen mot alla – eller mot ingen.«

Netzpolitik, översättning från Femte Juli

Ytterligare hot mot fri kryptering kommer från EU-kommissionens arbete mot barnpornografi och grooming. Där har man föreslagit att kommunikationstjänster ska avlyssna och filtrera all kommunikation, så att misstänkta meddelanden skickas direkt till myndigheter. Vår tyske EU-parlamentariker Patrick Breyer förklarar vad detta inneburit:

“The mass screening of private messages in the absence of any suspicion violates the fundamental right to respect our privacy and our correspondence. The security of our communications infrastructure and its protection from criminals and foreign spies require effective end-to-end encryption!
[…]
Cens-Ursula [I Tyskland fick Ursula smeknamnet Zensursula i samband med införande av den kontroversiella lagen NetzDG] von der Leyen is trying to attack our security and privacy on the net via the EU. What she does not understand is: The more criminals are pushed to move their communications to impenetrable channels the less likely will the prosecution of child abuse be successful. And we would still be left with the real deficiencies in the protection of children, for example regarding insufficient prevention of child abuse, insufficient funding of therapy services and completely overburdened forensic experts.

Intercepting and filtering the content of all our private communications without suspicion and across the board by corporations such as Facebook and Google is absolutely ineffective and even counterproductive for investigating the channels used by organized crime, but it threatens the privacy and security of Internet communications of millions of innocent citizens and will probably not stand up in court.

Imagine the postal service were to open all letters in search of the forbidden. We will not accept that Cens-Ursula sets up new digital black rooms in the hands of private corporations!

With error-prone and opaque AI text filters in place, we can expect countless users falsely reported every day and a thousandfold reading of private messages by international corporations. Particularly affected would be messages from teenagers among themselves, who have a right to respect their sex lives. Reports are to be uncontrollably forwarded to states such as the USA, where no data protection applies, with unforeseeable consequences when travelling. Cens-Ursula apparently thinks she can simply ignore the mass protests against upload filter censorship machines last year, but she is wrong!”

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Den ansvarige kommissionären i frågan är svenska Ylva Johansson, som inte har något svar över huvud taget på Patrick Breyers kritik. Se klippet nedan där Patrick ställer henne mot väggen gällande detta förslag. Hennes svar på kritiken är ”I will not accept that there is a contradiction between fighting serious crimes like child sexual abuse and respect the privacy.” Pinsamt och tragiskt.

3000 1000 Piratpartiet