Justitia 2638601 1920

Idag träder lagen om hemlig dataavläsning i kraft

1 april är ingen bra dag för pirater. Den 1 april 2009 trädde IPRED-lagen som gav upphovsrättsindustrin och dess allierade polisiära befogenheter i kraft. Elva år senare träder lagen om hemlig dataavläsning i kraft. Från och med idag får Polisen nya befogenheter att hacka och i hemlighet övervaka människor som misstänks för brott och människor dessa eventuellt kan knytas till.

Lagen innehåller brister på tre för Piratpartiet centrala områden, nämligen rättssäkerhet, integritetsskydd och allmän IT-säkerhet.

“Lagen är full av tankefel runt rättssäkerhet, skydd för privatlivet och allmän informationssäkerhet. Detta är symptomatiskt för en politikerkår utan kunskap om eller förståelse för det digitala samhället. Det är därför Piratpartiet behövs.”

Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet

Hemlig dataavläsning begränsas inte bara till individer misstänkta för synnerligen grova brott. Piratpartiet vill att hemlig dataavläsning, precis som i Norge, endast ska få riktas mot personer misstänkta för brott med 10 års fängelse i straffskalan eller mot individer som begått särskilt allvarliga brott.

Trots att hemlig dataavläsning innebär ett enormt intrång i människors rätt till ett skyddat privatliv behöver inte Polisen redovisa vad man gjort eller återställa säkerheten i hackade system. Piratpartiet vill att Polisen ska vara transparenta med sin hacking.

Vid hemlig dataavläsning kommer Polisen ibland att använda sig av så kallade zero-days, sårbarheter i IT-system, vilket medför stora risker för allmänhetens IT-säkerhet. Piratpartiet vill att Polisen rapporterar sitt användande av zero-days efter slutförd utredning så att sårbarheter kan åtgärdas.

Mer om hemlig dataavläsning

>

Podcast

I avsnitt tre av Piratpartiets podcast Ett skepp kommer lastat diskuteras lagen om hemlig dataavläsning av partiledare Katarina Stensson och vice partiledare Henrik Passmark.

Avsnitt 3 av Ett skepp kommer lastat om Säpos krav på mer övervakning och lagen om hemlig dataavläsning

Debattartiklar

Katarina Stensson i Altinget: ”Lagförslaget är fyllt av tankefel runt rättssäkerhet”

I dag röstar riksdagen om hemlig dataavläsning. Det är en kryptisk term för en egentligen väldigt enkel sak. Det handlar om att polisen ska kunna ta sig in i personers datorer och mobiltelefoner utan att personen vet om det. Syftet är att kunna plantera dolda program som gör det möjligt att söka igenom enheten, aktivera mikrofoner och kameror för att sedan kunna skicka tillbaka information till polisen.

Katarina Stensson

Katarina Stensson i NyTeknik: ”Rösta nej till lagen som tillåter polisen att hacka telefoner”

Med några få ändringar skulle förslaget om hemlig dataavläsning kunna bli ett acceptabelt förslag. Just nu verkar samtliga riksdagspartier utom Vänsterpartiet tycka att det är viktigare att Polisen får tvivelaktiga redskap än att vi alla blir säkrare i det digitala samhället. Det är mycket olyckligt och visar varför Piratpartiet behövs.

Katarina Stensson

Katarina Stensson i Dagens Samhälle: ”Det ska inte vara fritt fram för polisen att hacka din dator”

Det är generellt bra om polisen har befogenheter, metoder och material för att utreda brottslighet. Men det förslag som nu läggs fram är direkt skadligt. Signalen som skickas är att polisen ska få hacka mer eller mindre fritt och så otrygghet och osäkerhet i det digitala samhället. Så kan vi inte ha det. Om hemlig dataavläsning ska tillåtas måste mekanismer för att garantera rättssäkerhet och cybersäkerhet inkluderas.

Katarina Stensson

Pirat-TV

Den oberoende politiska kanalen Pirat-TV bjöd i februari in Erik Skoglund från dataskydd.net, en förening som bevakat lagen från utredning till proposition.

Pirat-TV från femtonde februari i år. Gäst är Erik Skoglund från dataskydd.net
1920 1280 Piratpartiet
Sök efter...